Bästa praxis för Studio

Praktiska överväganden vid samarbete i större projekt

De ämnen och riktlinjer som presenteras nedan är avsedda att förhindra problem med lagring och prestanda när extremt stora filsamlingar används i Studio-projekt eller Studio-sessioner, samt att säkerställa bästa tänkbara samarbetsupplevelse. Informationen bygger på erfarenheter från våra kundinriktade team som regelbundet hjälper hundratusentals Studio-användare.

Relevanta produkter

Revu® för Windows®, Revu för Mac®, Studio, Studio Enterprise, Studio Prime


 1. Vad är ett stort projekt?
 2. Bästa praxis
 3. Ritningshantering för Studio-projekt

Vad är ett stort projekt?

Hur stor en samling projektdokument är avgörs av följande kriterier:

 • antalet filer eller blad -eller-
 • den totala filstorleken för dokument, markeringar eller bådadera.

Följande är exempel på stora dokumentuppsättningar i Studio:

 • En 100 % färdig byggritning eller en ritning över en färdigställd byggnad med 1 000 blad.
 • En Studio-session med fler än 100 ritningsblad. Det kan vara vilken kombination som helst av PDF-filer med en eller flera sidor.
 • En Studio-session med PDF-filer på över 250 MB totalt.
 • En Studio-session där fler än 20 deltagare förväntas göra markeringar i filerna.
 • Ett Studio-projekt där dokumentens totala filstorlek överstiger 10 GB.
 • Ett Studio-projekt där batchprocesser förväntas användas för PDF-filer med en total filstorlek på 100 MB eller mer, eller med minst 250 sidor.

Bästa praxis

Samgranskning i Studio-sessioner

Funktionerna för realtidssamarbete i Studio-sessioner kan visserligen göra att samgranskningar går mycket snabbare, men projektet blir större och mer komplext ju fler blad som ingår. Här är några åtgärder som säkerställer att det går så snabbt som möjligt:

 • Använd en så snabb och stabil internetanslutning som möjligt.
  När man arbetar med en stor samling dokument eller ritningar kan ett projekt innehålla mer än 25 GB data. För att det ska gå att ladda upp och ner så mycket data till och från sessionen behöver varje deltagare en så snabb och stabil internetanslutning som möjligt.
 • Minimera PDF-filernas storlek så långt det går.

  Ta bort allt onödigt eller oönskat innehåll innan du laddar upp dina filer, till exempel: Lager, bifogade filer och onödiga markeringar (t.ex. markeringar med SHX-text), som ingår i PDF-filer som exporteras från Autodesk® AutoCAD®.

  Överväg att använda funktionen Minska filstorlek i Revu.
 • Var försiktig med att använda datatunga markeringar. Till exempel:

  Grupperade markeringar – om du vill slå ihop markeringar bör du helst minimera antalet enskilda objekt i varje grupp. Undvik den här funktionen om den inte absolut behövs.

  Ögonblicksbilder – vi rekommenderar så ”slimmade” ögonblicksbilder som möjligt. Ta inte med bakgrundsinnehåll eller data från det ursprungliga dokumentet.

  Gör det genom att först ta en bild av den del av originalsidan som du vill lägga till i dokumentet, och innan du klistrar in den i målfilen först klistra in den i en ny, tom PDF-fil och ta en ny ögonblicksbild därifrån. Denna andra version av ögonblicksbilden är fri från onödiga data.

  Bilder och videor – oavsett om du använder verktyget Bild eller funktionen Capture för att lägga till foton eller videor till en PDF-fil i en Studio-session är det viktigt att komma ihåg att Studio skickar dokument och markeringsändringar fram och tillbaka mellan sessionen och varje deltagare. Tänk på att filer med hög upplösning är stora, och att det kan ha en negativ inverkan på den övergripande prestandan.

 • Ladda upp dina ritningar till ett Studio-projekt först.

  Att lagra stora mängder ritningsblad som täcker flera olika verksamhetsområden i ett Studio-projekt hjälper dig att hålla dina dokument och mappstrukturer organiserade och intakta. När du bestämmer dig för att samarbeta om några av filerna i realtid kan du lägga till kopior av valda projektfiler till en ny eller befintlig Studio-session. När sessionens deltagare är färdiga med ritningarna kan du använda funktionen Uppdatera projektkopia för att uppdatera originalet i motsvarande Studio-projekt.

  En ytterligare fördel med detta är att du bygger en revisionshistorik för varje ritning som dina kollegor arbetar med i sessionen.

Arbeta med stora mängder markeringar

Om deltagarna förväntas lägga till eller redigera stora mängder markeringar i flera blad är det viktigt att tänka på hur detta kan komma att påverka prestandan. När antalet deltagare i en session ökar, sker också en snabb ökning av den mängd data som överförs mellan sessionen och varje deltagare.

Dokumentförberedelse

Innan du laddar upp dina ritningar eller dokument till Bluebeam Studio rekommenderar vi starkt att du utför följande åtgärder för att slippa att ta bort dem, rätta dem och ladda upp dem igen:


Ritningshantering för Studio-projekt

Studio-projekt är en bekväm och kraftfull tjänst för delning av information och filer med samarbetspartners. Filintegriteten bibehålls och deltagarnas aktivitet kan spåras med revisionshistorik. För bästa tänkbara användarupplevelse bör du tänka på följande faktorer innan du laddar upp filer till ditt Studio-projekt:

 • Nätverkshastighet När du arbetar med en stor samling dokument eller ritningar kan ett projekt innehålla mer än 25 GB data. För att det ska gå att ladda upp och ner så mycket data till och från sessionen behöver varje deltagare en så snabb och stabil internetanslutning som möjligt.
 • Användning av funktionerna Sets och Batchbearbetning Om den sammanlagda filstorleken för dina PDF-filer överstiger 100 MB eller sidantalet är över 250 rekommenderar vi starkt att du kör dessa processorintensiva eller tidskrävande funktioner innan du laddar upp filerna till Studio-projektet.Det här är viktigt eftersom redigering av dokument i Studio kräver extra tid, bandbredd och bearbetning för att ge stöd till korrekt filåtkomst, dokumenthantering och versionskontroll (i Studio-projekt). Nya filer som ännu inte har lagrats i det lokala cacheminnet behöver dessutom bearbetas ytterligare första gången man laddar upp eller ner dem.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Revu för Mac 1

Instruktioner

Felsökning

Studio

Du kan skapa vattenstämplar i Revu genom att helt enkelt lägga till en anpassad stämpel och sedan införa den. Att införa en stämpel eller någon annan markering gör att det aktuella objektet integreras med PDF-innehållslagret. Det innebär att det inte går att ändra stämpeln eller använda den som vattenstämpel i dina dokument.

Related Articles