Bluebeam Cloud i skrivskyddat läge

Gäller för:

 • Inget abonnemang
 • Basics

Om du blir inbjuden till ett Bluebeam Cloud-projekt och inte har någon prenumeration har du skrivskyddad åtkomst när du har loggat in med ditt Bluebeam ID (BBID). Den här artikeln beskriver de funktioner som är tillgängliga för konton med skrivskyddad åtkomst i Bluebeam Cloud. Mer information om vilka Bluebeam Cloud-funktioner som ingår i respektive Bluebeam-prenumerationsplan finns i den här artikeln.

Vad kan jag göra med skrivskyddad åtkomst och behörigheten Läsare?

I Bluebeam Cloud kan du samarbeta även om du inte har någon aktiv Bluebeam-prenumerationsplan. Du har dock begränsad åtkomst till funktionerna.

Med ett Basics-konto eller ett konto med skrivskyddad åtkomst får du som standard behörigheten Läsare. Mer information om behörighetsnivåerna för Bluebeam Cloud finns i den här artikeln.

Som användare med behörigheten Läsare kan du:

 • Gå med i projekt som du har blivit inbjuden till, men inte skapa nya projekt.
 • Visa och ladda ner ritningar/dokument på deras respektive flikar, men inte komma åt Markeringsredigeraren eller Kommentarer och former.
 • Redigera befintliga avvikelser och publicera befintliga fråga-svar i en ritning, men inte skapa nya avvikelser eller fråga-svar.
 • Granska och svara på ett underlag, men inte lägga till nya underlag eller ladda upp/exportera en underlagslogg.
Bluebeam Cloud i skrivskyddat läge
För att kunna lägga till markeringar och kommentarer till ritningar för samgranskning måste du ha en prenumeration på Core eller Complete.
Om du loggar in på Bluebeam Cloud och stöter på en tom dashboard måste du kontakta någon med behörigheten Admin som kan bjuda in dig till ett projekt.

Varför har jag skrivskyddad åtkomst eller behörigheten Läsare när jag har loggat in på Bluebeam Cloud?

Även om du inte behöver någon prenumeration för att samarbeta i Bluebeam Cloud, ger en aktiv Bluebeam-prenumerationsplan dig tillgång till fler funktioner i webb-/mobilappen. Du kan stöta på begränsad funktionalitet av något av följande skäl:

 • Organisationsadmin för din Bluebeam-prenumerationsplan har tilldelat dig skrivskyddad åtkomst. Du måste kontakta din organisationsadmin för att begära en inbjudan till prenumerationen.
 • Din organisationsadmin har tilldelat dig en Basics-plan, vilket också ger dig behörigheten Läsare som standard. Du måste begära åtkomst till Core eller Complete av din organisationsadmin.
 • Du har en Core- eller Complete-prenumeration, men en Bluebeam Cloud-admin har ställt in din behörighet på Läsare. Kontakta en projektadministratör för att begära behörigheten Medlem eller Admin.
 • Du har bjudits in som slutanvändare för en Bluebeam-plan men har ännu inte accepterat e-postinbjudan och aktiverat ditt konto.
 • Din kostnadsfria testversion av de prenumerationsbaserade Bluebeam-lösningarna har gått ut. Mer information finns i den här artikeln.
 • Om du är organisationsadmin för ett Bluebeam-konto kan du även behöva tilldela dig själv en prenumerationsplan. Se Guide för hantering av Bluebeam-prenumerationer för mer information.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Felsökning

Prenumerationer

Har du stött på begränsad funktionalitet i Bluebeam Cloud? Det innebär att du har skrivskyddad åtkomst. Läs mer om vad som är tillgängligt i Bluebeam Cloud utan ett prenumerationskonto.

Related Articles