Behörighetsnivåer i Bluebeam Cloud

Denna artikel gäller:

 • Bluebeam Cloud

I Bluebeam Cloud måste behörighetsnivån (Admin, Medlem eller Läsare) tilldelas när användare bjuds in till ett projekt. Behörighetsnivåer definierar vilka åtgärder användare kan utföra. Även om alla användare i ett projekt kan visa publicerade ritningar, är vissa åtgärder reserverade för användare med behörigheten Admin eller Medlem. Om du vill jämföra behörigheter kan du visa dem efter kategori genom att öppna dragspelen nedan.

Basics-konton och konton med skrivskyddad åtkomst har som standard behörigheten Läsare. En projektadmin kan tilldela Core- och Complete-prenumeranter behörigheten Läsare, Medlem eller Admin. Läs den här artikeln för mer information om vilka funktioner i Bluebeam Cloud som är tillgängliga med respektive prenumerationsplan.

Projekt
Funktion Läsare Medlem Admin
Bjud in användare    
Redigera projektinformation    
Stäng projekt    
Ladda ner projektdata  
Ritningar
Funktion Läsare Medlem Admin
Ladda upp ritningar    
Importera ritningar från integration(er)    
Importera ritningar från Studio-projekt    
Publicera och redigera ritningar    
Ladda ner ritningar
Avvikelse
Funktion Läsare Medlem Admin
Skapa avvikelser  
Redigera beskrivningar av avvikelser  
Ställ in och redigera plats, Förfallodatum och Tilldelad person  
Ställ in status till Öppen eller Stängd  
Generera avvikelserapporter  
Lägga till eller redigera ronderingsmarkeringar och foton
Ställ in status till Omfattas ej
Ställ in status till Redo för granskning
RFI:er
Funktion Läsare Medlem Admin
Skapa RFI    
Ta bort RFI från ritningsvyn    
Publicera RFI    
Öppna RFI igen    
Redigera RFI  
Svara på RFI
Ladda ner RFI
Exportera RFI-logg
Vidarebefordra RFI
Svara på vidarebefordrad RFI
Svara på återöppnad RFI
Underlag
Funktion Läsare Medlem Admin
Visa Mina underlag  
Exportera Mina underlag  
Ladda upp underlagslogg    
Lägg till nytt underlag    
Visa underlagslogg    
Exportera underlagslogg    
Visa godkända underlag
Svara på underlagsförfrågningar
Ladda ner underlag
Integrationer
Funktion Läsare Medlem Admin
Anslut till SharePoint, Box, Dropbox och/eller Google Drive    
Exportera projektdata till integration(er) eller Studio-projekt    
Karta
Funktion Läsare Medlem Admin
Skapa lager    

Visa och redigera behörighetsnivåer

När en administratör bjuder in en användare till ett projekt anges behörighetsnivån i e-postinbjudan. När en användare officiellt har gått med i ett projekt kan hen se sin behörighetsnivå genom att gå till Profil > Redigera profil och titta under Profilinformation.

Admin för ett projekt kan när som helst visa eller ändra en användares behörighetsnivå (även för andra Admin-användare) från teamets Dashboard.

Hur man väljer rätt behörighetsnivåer

Är Bluebeam Cloud nytt för dig? Här är några förslag på hur du väljer mellan behörigheterna Läsare, Medlem och Admin för en samarbetspartner.

Läsare

Användare med behörigheten Läsare kan se alla publicerade ritningar, lägga till foton i avvikelser och svara på avvikelser. Här är några exempel på projektmedlemmar som kan ha nytta av behörigheten Läsare:

 • Fastighetsägare
 • Konsulter
 • Myndigheter
 • Kommuner
 • Underentreprenörens underentreprenör

Medlemmar

Användare med behörigheten Medlem kan skapa avvikelser och redigera avvikelseinformation som plats, tilldelad person och förfallodatum. De kan också visa alla publicerade ritningar, men inte ladda upp några ritningar. Samarbetspartners med behörigheten Medlem arbetar vanligtvis ute på fältet i roller som bland annat kan omfatta följande:

 • Platschefer
 • Underentreprenörer
 • Arkitekter

Admins

En användare med behörigheten Admin kan ladda upp ritningar till projektet eller importera ritningar från en integration eller ett Studio-projekt. Följande roller kan ha nytta av behörigheten Admin:

 • Projektchefer
 • Ingenjörer
 • Entreprenörer och personal

Klicka här om Bluebeam Cloud är nytt för dig och du vill ha mer information om hur du kommer igång.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Lär dig mer om behörighetsnivåer i Bluebeam Cloud och jämför behörigheter för Läsare, Medlem och Admin för projektet.

Related Articles