Funktioner i Bluebeam Cloud-prenumerationer

Den här artikeln gäller:

  • Bluebeam Cloud

Bluebeam Cloud (tidigare kallat Project Rover) är en ny uppsättning molnbaserade lösningar som är särskilt utformade för bygg- och fastighetsägarbranschen. Med Bluebeam Cloud kan du skapa informationsförfrågningar (RFI:er), logga och spåra underlag samt lägga till avvikelser i ritningar medan du är ute på byggarbetsplatsen.

Markeringsredigeraren är ett nytt tillskott till Bluebeam Cloud som omfattar verktyg för dokumenthantering och markering. Med den här senaste versionen av vår molnplattform är olika funktioner och behörighetsnivåer tillgängliga beroende på vilken prenumerationsplan som har köpts för ditt konto: Basics, Core eller Complete.

I den här artikeln går vi igenom tillgången till funktioner och arbetsflöden för respektive prenumerationsplan samt nya funktioner som nu är tillgängliga.

Basics-konton och konton med skrivskyddad åtkomst har som standard behörigheten Läsare. En projektadmin kan tilldela Core- och Complete-prenumeranter behörigheten Läsare, Medlem eller Admin.

Fältverktyg

Med Bluebeam Cloud kan du lagra och dela data för dina projekt på ett och samma ställe, och få tillgång till digitala fältverktyg medan du är på språng. Välj en arbetsflödeskategori nedan för att se vilka funktioner som är tillgängliga för varje prenumerationsplan, samt vad samarbetspartners utan prenumeration kan göra.

Hantera projekt
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Bjud in samarbetspartners  
Skapa projekt    
DMS-integrationer    
Lägg till en ritning på kartan    
RFI:er
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Svara på RFI
Vidarebefordra RFI
Skapa RFI    
Publicera RFI:er i Rithingsvyn eller Kartvyn    
Exportera RFI-logg    
Avvikelse
Funktion Skrivskyddad Basics Core Complete
Lägg till foto till avvikelse
Ändra en avvikelses status
Lägg till kommentar till avvikelse
Skapa avvikelser i Rithingsvyn eller Kartvyn