Visualisera data med hjälp av kartor i Bluebeam Cloud

Denna artikel gäller:

  • Bluebeam Cloud – webb
  • Bluebeam Cloud – iOS

Med mobilappen Bluebeam Cloud kan du använda satellit- och gatukartor för att ge dina ritningar sammanhang. Det kan effektivisera projekt och göra grundläggande arbetsflöden smidigare, oavsett om det handlar om att hitta avvikelser i närheten baserat på geografisk plats eller visualisera flera ritningar samtidigt med hjälp av lagerlistan.

Kartor och lagervyn

I mobilappen Bluebeam Cloud kan du komma åt kartvyn genom att gå till Meny Is it Time to Ditch the Hamburger Menu? | av Appsee | Mediumoch välja Karta. 

I kartvyn kan du göra följande:

  • Växla mellan gatuvyn och satellitvyn
  • Komma åt din nuvarande plats
  • Placera ut eller visa avvikelser och RFI:er i din ritning
  • Använda lagerlistan för att visa flera ritningar samtidigt

Du kommer åt lagerlistan genom att välja Lager  längst upp i vänstra hörnet av kartvyn. Du kan sedan sätta på och stänga av enskilda ritningar genom att välja den aktuella ritningen i listan.  

Du kan också välja en avvikelse eller RFI i ritningen för att stänga av och sätta på avvikelselistan eller RFI-listan direkt från kartvyn.

Hitta mig-funktionen

Bara i mobilversionen av Bluebeam Cloud kan du också snabbt hitta relevant information för ditt projekt med hjälp av knappen Hitta mig. Tryck bara på knappen Hitta mig för att hitta innehåll i närheten. Stäng av funktionen genom att trycka på den blå knappen på skärmen och välja Dölj markör.

GPS-information delas inte med någon annan i projektet, och lagras inte på servern.

Om du vill veta mer om Bluebeam Cloud kan du läsa vanliga frågor om Bluebeam Cloud.

Instruktioner

Bluebeam Cloud

PDF-hantering

Ritnings- och dokumenthantering

Med mobilappen Bluebeam Cloud kan du använda satellit- och gatukartor för att ge dina ritningar sammanhang. Det kan effektivisera projekt och göra grundläggande arbetsflöden smidigare, oavsett om det handlar om att hitta avvikelser i närheten baserat på geografisk plats eller visualisera flera ritningar samtidigt med hjälp av lagerlistan.

Related Articles