Stöd för Bluebeam-produkter vid livscykelns slut

Den här artikeln innehåller en sammanfattning av förloppet för livscykelns slut och en lista över alla aktuella Bluebeam-produkter som har nått eller är på väg att nå slutet av sin livscykel.

Mer information om de senaste produkterna som närmar sig livscykelns slut hittar du i våra vanliga frågor om livscykelns slut.

Förlopp för produkter vid livscykelns slut

När en produkt börjar närma sig slutet av sin livscykel (EOL) meddelar Bluebeam det offentliga datumet för livscykelns slut per e-post och på support.bluebeam.com. Innan det officiella datumet för livscykelns slut går produkten in i den fas då utveckling upphör, vilket betyder att inga ytterligare korrigeringar eller uppdateringar ges ut. Efter utvecklingens slut når produkten den fas då försäljning upphör, vilket innebär att produkten inte längre går att köpa.

Efter försäljningens slut går produkten in i den fas då support upphör, vilket betyder att licenser inte längre har fullt stöd och att teknisk support inte längre är tillgänglig. Användare kan dock fortsätta att använda vår kunskapsbas online som ett självbetjäningsalternativ för tidigare produkter. Mer information finns i den här artikeln om versioner som stöds och de olika nivåerna av support.

Alla Bluebeam-produkter vid livscykelns slut

Produkt/version Försäljning upphör Support upphör Livscykelns slut
Studio Enterprise 1 mars 2019 30 september 2024 30 september 2024
Revu 2019 och tidigare* 22 mars 2022 28 juni 2023 28 juni 2023
Vu 2017 och tidigare N/A 28 juni 2023 28 juni 2023
Revu för Mac* 1 mars 2019 1 mars 2020 28 juni 2023
Bluebeam Drawings 22 mars 2022 21 mars 2023 21 mars 2023
Bluebeam Q 18 februari 2020 18 februari 2020 1 mars 2020

*Efter den 28 juni 2023 kommer licenser för Revu 2019 och tidigare samt Revu för Mac inte längre att ha fullt stöd. Det kan vara möjligt att registrera om, men det kan inte garanteras på grund av tredjepartsberoenden och det faktum att de här avvecklade versionerna inte längre stöds.

Efter det officiella datumet för livscykelns slut förlorar användarna sin åtkomst till molnbaserade tjänster som Studio. För att fortsätta använda Studio utan avbrott måste du uppgradera till den senaste versionen av Revu.

Har du fler frågor? Kontakta oss här.

Meddelanden

Revu för Mac

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Ritningar

Studio Enterprise

Livscykelns slut

Tidigare versioner

Installation

På den här sidan visas en lista över de Bluebeam-produkter som har nått – eller är på väg att nå – slutet på sin livscykel. När en produkt från Bluebeam avvecklas når den det som kallas livscykelns slut. Vi berättar om beslutet för våra kunder via e-post och på webben. Efter datumet för livscykelns slut avvecklas produkterna och Bluebeam släpper inga buggfixar eller underhållsuppdateringar för dem. Teknisk support kommer inte heller att vara tillgänglig. Däremot kommer vår kunskapsbas online alltid att vara tillgänglig för kunder som självhjälps-alternativ.

Related Articles