Bluebeam Q når livscykelns slut den 1 mars 2020

Bluebeam har avslutat sitt stöd för, och all framtida utveckling av, Bluebeam Q. Vi säljer inte längre nya licenser eller förnyelser av underhåll för Bluebeam Q. Det officiella datumet för livscykelns slut är den 1 mars 2020.

Fortsatt funktionalitet

  • Du kan fortsätta att använda din nuvarande licens för Bluebeam Q, men ingen ytterligare support tillhandahålls efter den 1 mars 2020.
    Efter det officiella datumet för livscykelns slut är Bluebeam Q-licenser inte längre fullt giltiga, vilket innebär att de inte kan överföras, nedgraderas eller registreras om.
  • Microsoft har avslutat sitt stöd för Windows Server 2008, som är den enda server som för närvarande stöder Bluebeam Q. Stödet för Windows Server 2008 upphörde den 14 januari 2020. Användare som kör servern kommer fortfarande att kunna använda Bluebeam Q, men får inga ytterligare uppdateringar eller support för servern.
  • Som hjälp vid eventuella problem förblir all dokumentation som rör Bluebeam Q tillgänglig på vår supportwebbplats.

Mer information om livscykelns slut

Mer information om de produkter/versioner som stöds finns i den här artikeln.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Meddelanden

Bluebeam Q

Bluebeam har avslutat sitt stöd för, och all framtida utveckling av, Bluebeam Q. Vi säljer inte längre nya licenser eller förnyelser av underhåll för Bluebeam Q. Det officiella datumet för livscykelns slut är den 1 mars 2020. Fortsatt funktionalitet Du kan fortsätta att använda din nuvarande licens för Bluebeam Q, men ingen ytterligare support tillhandahålls efter den 1 mars 2020.
Microsoft har avslutat sitt stöd för Windows Server 2008, som är den enda server som för närvarande stöder Bluebeam Q. Stödet för Windows Server 2008 upphörde den 14 januari 2020. Användare som kör servern kommer fortfarande att kunna använda Bluebeam Q, men får inga ytterligare uppdateringar eller support för servern. Som hjälp vid eventuella problem förblir all dokumentation som rör Bluebeam Q tillgänglig på vår supportwebbplats. Om du vill läsa mer och se en lista över alla produkter som når livscykelns slut kan du gå till Bluebeam-produkter som nått slutet av sin livscykel. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Related Articles