Fel vid registrering av Revu

Problem

Ett av nedanstående felmeddelanden visas när du försöker registrera din Bluebeam-programvara.

Lösning

Kontrollera ditt licenscertifikat

Det första du ska göra är att bekräfta att programvarans utgåva (Standard, CAD eller eXtreme®) och versionsnummer, som visas i dialogrutan Registrering, och det serienummer och den produktnyckel du angett stämmer med uppgifterna i det licenscertifikat som skickats från registration@bluebeamops.com.
Om du har tappat bort ditt licenscertifikat kan du kontakta Licens och registrering för att begära en kopia.

Vanliga fel vid registrering av Revu

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felmeddelande

De ämnen och riktlinjer som presenteras nedan är avsedda att förhindra problem med lagring och prestanda när extremt stora filsamlingar används i Studio-projekt eller Studio-sessioner, samt att säkerställa bästa tänkbara samarbetsupplevelse. Informationen bygger på erfarenheter från våra kundinriktade team som regelbundet hjälper hundratusentals Studio-användare.

Related Articles