Kompatibilitetstabell för Bluebeam Revu

  Revu Windows Office Outlook AutoCAD Revit SolidWorks Navisworks SketchUp Pro Citrix
Komplett support
  21 10, 11 2010–2021, 365 2016–2021 2019–2024 2019–2024 2018–2021 2019–2024 N/A N/A
  20 8.1, 10, 11 2010–2021, 365 2016–2021 2019–2024 2019–2024 2018–2021 2019–2024 2017–2021 7.15 och 1912 LTSR
Stöds inte
  2019 8.1, 10 2010–2019, 365 2010–2019 2017–2020 2017–2021 2017–2020 2017–2020 2017–2019
  2018 7 SP1, 8.1, 10 2010–2016, 365 2010–2016 2014–2019 2014–2019 2015–2018 2014–2019 2014–2018
  2017 7 SP1, 8.1, 10 2007–2016, 365 2007–2016 2013–2018 2013–2018 2014–2017 2013–2018 2013–2017
  2016 7 SP1, 8.1, 10 2007–2016, 365 2007–2016 2010–2017 2011–2017 2010–2016 2011–2017 2013–2016
  2015 7 SP1, 8, 8.1 2007–2013, 365 2007–2013 2010–2016 2010–2016 2010–2015 2011–2016 2013–2015
  12 7 SP1, 8 2007–2013 2007–2013 2010–2015 2010–2015 2010–2014 2011–2014 2013–2014
  11 XP, Vista, 7, 8 XP–2013 2003–2013 2004–2014 2010–2014 2004–2013 2011–2014
  10 XP, Vista, 7 XP–2010 2003–2010 2004–2013 2010–2013 2004–2011 2011–2013
  9 XP, Vista, 7 XP–2010 2004–2012 2010–2012 2004–2011
  8 XP, Vista, 7 XP–2010 2004–2011 2010–2011 2004–2010
  7 XP, Vista XP–2007 2004–2010 2004–2009
  6 2000, XP, Vista 2000, XP–2007 2000–2009 2004–2008
  5 2000, XP, Vista 2000, XP–2007 2000–2008 2004–2007
  4 2000, XP 2000, XP–2003 2000–2007 2004–2006
  3 2000, XP 2000, XP–2003 2000–2006 2004–2005
  2 2000, XP 2000, XP–2003 2000–2005 2004
  1 2000, XP 2000, XP–2003 2000–2004 2004

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Produktresurser

Kompatibilitet

Kompatibilitet

Läs mer om vilka operativsystem och program som är kompatibla med din version av Revu.

Related Articles