Guide för hantering av Bluebeam-prenumerationer

Gäller för:

 • Revu 21
 • Bluebeam Cloud

Använder du en tidigare version av Revu? Se Användarguide för Bluebeam Gateway för information om hur du hanterar licenser för Revu 20 eller tidigare.

Översikt

Välkommen till portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer. Det är här som kontoägare hanterar åtkomsten till de prenumerationsbaserade Bluebeam-lösningarna. Portalen för prenumerationshantering tillåter följande behörighetsnivåer:

 • Organisationsadmin: Som organisationsadmin kan du hantera alla användare i organisationen och de domännamn som är kopplade till den. Med den här behörighetsnivån kan du tilldela klientlicenser för Bluebeam-prenumerationer, lägga till eller inaktivera användare, tilldela ytterligare organisationsadmin och begränsade admin samt domännamn.
 • Begränsad admin: Som begränsad admin kan du bara hantera de nya prenumerationer som du har köpt för ditt konto, och du kan bara skapa och hantera användare i den prenumerationen. Du kan inte tilldela ytterligare organisationsadmin och du kan inte hantera domännamn.
 • Slutanvändare: Slutanvändare är användare i din organisation som använder Bluebeams produkter och tjänster. Slutanvändare kan inte använda funktionerna i portalen för prenumerationshantering. Om du har köpt klientlicenser för en befintlig prenumeration i webbshoppen tilldelas du automatiskt behörighetsnivån Slutanvändare.

När du har loggat in i portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer kan du bokmärka org-admin.bluebeam.com för att enkelt hitta sidan i framtiden.

I den här guiden beskriver vi hur du konfigurerar och hanterar ditt/dina konto(n) för Bluebeam-prenumerationsplaner, så att du och/eller ditt team kan komma åt Revu 21, Bluebeam Cloud och Studio genom ett och samma BBID. Serienummer eller produktnyckel krävs inte för att komma igång.


Logga in på portalen för prenumerationshantering

För att komma igång med portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer loggar du in på portalen för prenumerationshantering:

 1. Skriv org-admin.bluebeam.com i din webbläsare.
 2. Välj din serverregion.
 3. Ange ditt BBID och lösenord.


Lägg till en ny prenumerationsanvändare

Om du vill köpa ytterligare prenumerationer går du till Bluebeams webbshop.

För att lägga till enskilda nya användare till ditt konto väljer du först kontot (eller underkontot) och gör sedan följande:

 1. Välj Användare i menyn i det vänstra sidofältet.
 2. Längst upp i det aktiva fönstret väljer du Användare.
 3. Under Användare och aktuell prenumerationsplan väljer du Skapa ny användare till höger om Användaröversikt.
 4. Välj fliken Lägg till ny prenumerationsanvändare och ange den begärda informationen i formuläret.
  Förutom att ställa in behörigheter (Organisationsadmin, Begränsad admin, Slutanvändare, enligt din behörighetsnivå) måste du välja rätt serverregion. Som standard skapas användare i den serverregion där kontot finns. Men om en användare som tillhör det aktuella kontot vill använda Revu i en annan serverregion (oavsett var han eller hon befinner sig) skapar du användaren i den serverregionen. När du gör det utlöses en händelse för att flytta användarens behörighet till den andra serverregionen.
 5. När du är färdig med att lägga till den nya användarens uppgifter väljer du Spara.
 6. Välj en prenumerationsplan för den nya användaren.
 7. Välj Spara ändringar.

Den nya användaren visas under Användaröversikt med status Väntar till dess att användarens konto aktiveras genom en e-postinbjudan.


Lägg till många användare samtidigt

Organisationsadmin kan också lägga till flera användare på sitt konto.

Det är bara organisationsadmin som kan använda den här funktionen.

Gör så här:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Användare.
 2. Längst upp i det aktiva fönstret väljer du Användare.
 3. Under Användare och aktuell prenumerationsplan väljer du Skapa ny användare till höger om Användaröversikt.
 4. Längst upp i fönstret väljer du fliken Lägg till många användare samtidigt.
 5. För att lägga till flera användare måste du importera en CSV-fil. Ladda ner mallen och skriv in all obligatorisk information i Excel. Du kan lägga till upp till 500 användare i taget.
  Om du tidigare har lagt till flera användare via mallen måste du ladda ner och använda den senaste versionen av mallen när du försöker göra en efterföljande massuppladdning. Annars kommer den inte att bearbetas.
 6. I mallen tilldelar du prenumerationsåtkomst (dvs. Basics, Core eller Complete) till användarna i kolumnen Prenumerationsplan.
  Om du vill lägga till några användare som samarbetspartners som inte betalar lämnar du kolumnen Prenumerationsplan tom för dessa användare.
 7. Du kan också ange serverregion för flera användare i kalkylbladet.
  Radera inga kolumner i CSV-mallen (gäller även icke-obligatoriska fält). Om du gör det kommer din massuppladdning inte att bearbetas.
 8. När du har sparat din version av CSV-filen laddar du upp den under Lägg till många användare samtidigt. Det gör du genom att dra och släppa filen eller bläddra efter den i Utforskaren.
 9. Välj Kör validering.
 10. När CSV-filen har bearbetats visas den längst ner i fönstret.
 11. Välj Importera alla. Importen kan ta upp till 10–15 minuter.
 12. När du har granskat sammanfattningen väljer du Stäng.

När du har massuppladdat användare kan du importera ytterligare en CSV-lista om det behövs. De nya användarna visas under Användaröversikt med status Väntar till dess att deras konton har aktiverats via en e-postinbjudan som var och en av dem får.


Redigera behörigheter

Om du behöver redigera behörigheter efter att du har lagt till en användare följer du de här stegen:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Användare.
 2. Längst upp i det aktiva fönstret väljer du Användare.
 3. Hitta det användarkonto som behöver uppdaterade behörigheter under Användaröversikt.
 4. Välj menyikonen bredvid kontots status.
 5. Välj Redigera användarinformation.Redigera användarinformation i portalen för organisationsadmin
 6. Under Behörigheter väljer du Organisationsadmin, Begränsad admin och/eller Slutanvändare.
 7. Välj Spara.
När du har tilldelat ett konto slutanvändarbehörighet måste du också ändra kontots prenumerationsåtkomst. Annars kommer användaren bara att åtkomst som samarbetspartner som inte betalar (skrivskyddad åtkomst) till Bluebeam-lösningarna.

Redigera prenumerationsåtkomst för flera användare

Om du behöver tilldela eller redigera prenumerationsåtkomst för flera användare samtidigt kan du följa de här stegen:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Kontoinställningar.
 2. Välj Prenumerationer längst upp i det aktiva fönstret.
 3. För en prenumerationsplan med tillgängliga klientlicenser väljer du menyikonen längst till höger.
 4. Välj Tilldela medlemmar till prenumerationsplan.
 5. Markera rutan intill varje användare som du vill lägga till i prenumerationen.
 6. När du har valt alla relevanta användare väljer du högerpilen för att flytta dem till Nuvarande användare.
 7. Välj Spara.
Om du vill ta bort flera användare från en prenumerationsplan för att frigöra klientlicenser väljer du Nuvarande användare och väljer sedan vänsterpilen. Då flyttas de tillbaka till Kontoanvändare.

Sök och filtrera prenumerationsanvändare

På sidan Användare, under Användare och aktuell prenumerationsplan, kan du också hitta specifika kontoanvändare och/eller filtrera dem efter kategorier. Gör så här:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Användare.
 2. Längst upp i det aktiva fönstret väljer du Användare.
 3. Under Användaröversikt väljer du rullgardinsmenyn intill tratten. Det förvalda alternativet är Sök alla.Filtrera prenumerationsanvändare
 4. Välj den kategori som du vill filtrera prenumerationsanvändare efter:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Serverregion
  • Prenumerationsplan
  • Användartyp
  • Utgångsdatum för inbjudan
  • Status

Om du letar efter en viss användare och/eller en e-postadress kan du också söka efter nyckelord:

 1. Skriv in din sökterm i fältet intill listrutan Filter.
 2. Välj förstoringsglaset eller tryck på Enter.

Dina sökresultat visas under Användaröversikt.

Du kan också sortera kolumner efter värde. Gör det genom att välja den pil som visas när du hovrar markören över en kolumnrubrik:

Sortera efter kolumnvärden
Om du sorterar efter efternamn med nedåtpilen listas användarna alfabetiskt i fallande ordning. För att byta till stigande ordning väljer du pilen igen så att den ändras till en uppåtpil.


Exportera en användarlista

Under Användare och aktuell prenumerationsplan kan du använda funktionen Sök och filtrera för att exportera en lista över användare till en Microsoft Excel-fil baserat på dina sök- och filterkriterier. Med den här funktionen kan organisationer med ett stort antal användare enkelt visa och sortera användare efter kriterier som status, prenumerationsplan, användartyp eller någon annan kolumn i listan. Gör så här:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Användare.
 2. Längst upp i det aktiva fönstret väljer du Användare.
 3. Filtrera din användarlista.
 4. Bläddra längst ner i avsnittet Användaröversikt.
 5. Välj Exportera som Excel.

Excel-filen visas inuti en ZIP-fil i din mapp med nedladdningar.


Skicka inbjudan igen

När du lägger till nya prenumerationsanvändare skickas inbjudningar till att skapa och aktivera användarnas konton ut per e-post. E-postinbjudningarna upphör dock att gälla efter det datum som anges i kolumnen Utgångsdatum för inbjudan under Användaröversikt på sidan Användare och aktuell prenumerationsplan. Gör så här för att skicka en inbjudan på nytt:

 1. Under Användaröversikt väljer du menyikonen bredvid en användares status och väljer sedan ett av följande alternativ:
  • Redigera användarinformation > Skicka inbjudan igen
  • Skicka inbjudan igen
 2. Välj Skicka igen.
skicka inbjudningsalternativ igen
Användarens aktuella status avgör vilket e-postmeddelande du kan skicka igen. Se nedan.

E-post för inbjudan till registrering

Välj alternativet E-post för inbjudan till registrering för användare med status Upphört. På så sätt kan de aktivera sina konton och bekräfta/skapa sina BBID för att logga in i Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud.

Du kan också gå till, eller skicka, den här länken för att skicka e-postinbjudningar på nytt.

Välkomstmeddelande

Välj alternativet Välkomstmeddelande för användare med status Godkänt som har aktiverat sina konton och bekräftat/skapat sina BBID. I det här e-postmeddelandet får de en länk för att ladda ner Revu 21 och en bekräftelse på vilken serverregion de ska välja när de använder Bluebeam-lösningar.


Inaktivera användare

Inaktiverade användare kan inte komma åt Bluebeam-lösningarna (Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud) om/när de försöker logga in i dem. Om du vill att en slutanvändare ska förbli aktiv men inte uppta en klientlicens i prenumerationen kan du ändra användarens prenumerationsåtkomst till Ej betalande medarbetare.

Som bästa praxis rekommenderar vi att du bara avaktiverar användare när de inte längre är anställda på företaget. Gör så här:

 1. Under Användaröversikt väljer du menyikonen intill användarens status.
 2. Välj Inaktivera användare.
  Inaktivera användare
 3. Bekräfta genom att välja Ja.

Inaktiverade användare listas fortfarande under Användaröversikt. Användarens status ändras dock till Inaktiverad.


Återaktivera användare

Gör så här om du behöver återaktivera en inaktiv användare:

 1. Välj menyikonen bredvid en inaktiverad användares status.
 2. Välj Återaktivera användare.Återaktivera användare
 3. Välj en behörighetsnivå för den återaktiverade användaren och välj Spara.
 4. Välj en prenumerationsplan och välj Spara ändringar.
Meddela den återaktiverade användaren om att hen kommer att få en e-postinbjudan med instruktioner för att bekräfta kontouppgifterna och återställa lösenordet. Kontot kommer inte att återaktiveras förrän användaren vidtar dessa åtgärder.

Omtilldela prenumerationer

Om det finns underkonton på ditt konto kan du överföra tillgängliga prenumerationer till dem från ditt huvudsakliga Bluebeam-konto.

Gör så här för att distribuera om tillgängliga prenumerationer till ett befintligt underkonto:

 1. Öppna det överordnade huvudkontot med tillgängliga prenumerationer. På kontots Dashboard ser du dina underkonton i en lista i det vänstra sidofältet.Över- och underordnade konton i portalen för prenumerationshantering
 2. Välj Omtilldela prenumerationer. Du kan också gå till Kontoinställningar och välja fliken Prenumerationer och sedan välja Omtilldela prenumerationer.
 3. Välj det underordnade konto som ska ta emot prenumerationerna.
 4. Välj beställningsnumret.
 5. Under Produkt väljer du den prenumerationsplan (Basics, Core eller Complete) som har tillgängliga klientlicenser som du vill överföra.
 6. Ange antalet prenumerationer som ska tilldelas om. Antalet måste vara mindre än eller lika med antalet återstående klientlicenser.Antal prenumerationer som ska tilldelas om
 7. Välj Distribuera om.

Gör så här för att returnera prenumerationer till ett överordnat konto:

 1. Välj det aktuella underordnade kontot från Dashboard.
 2. Gå till Kontoadministration > Prenumerationshantering.
 3. Välj menyikonen bredvid Prenumerationsplan.
 4. Välj Returnera prenumerationer.
 5. Ange det antal prenumerationer som du vill returnera till det överordnade kontot.
 6. Välj Returnera prenumerationer.

Domänhantering

Domänhantering gör det möjligt för organisationsadmin att lägga till underordnade domäner till sitt konto samt visa och redigera domänposter som är kopplade till deras konto. Dessutom kan de följa sina kontodomäners status:

 • Verifierad: Den registrerade domänkontakten har accepterat e-postinbjudan.
 • Väntar: Den registrerade domänkontakten har ännu inte accepterat e-postinbjudan.
 • Inaktiv: Du har inaktiverat domänen.

När nya användare läggs till på ditt konto via webbshoppen matchar vi deras e-postdomäner med verifierade registrerade domäner och lägger till användarna på det konto som är kopplat till dessa domäner. Du kan använda portalen för prenumerationshantering för att lägga till domäner på ditt konto och hantera dessa domäner, vilket hjälper till att säkerställa att nya användare registreras rätt på ditt konto.

Det är bara organisationsadmin som kan hantera domäner för sina konton.

Lägg till en domän

Om din organisation består av flera domäner (till exempel mittforetag.se, mittforetag.com, och mitt_foretag.se) kan du lägga till domänerna på ditt konto för att se till att nyregistrerade användare med dessa e-postdomäner placeras rätt på ditt konto.

Så här lägger du till en domän till ditt konto:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Kontoinställningar.
 2. Välj Domäner längst upp i det aktiva fönstret.
 3. Välj Lägg till domän.
 4. Ange följande information när du blir ombedd att göra det:
  • Domännamn
  • E-postadress för registrerad kontakt
   Det här fältet måste innehålla en giltig e-postadress för en kontakt inom domänen. Kontakten kommer att få ett verifieringsmeddelande och måste svara för att domänen ska verifieras för ditt konto. Endast domäner med statusen Verifierad används för matchning.
 5. Välj Spara.

Redigera domäninformation

Du kan ändra domäninformationen, men endast för domäner som har statusen Väntar.

Så här redigerar du domäninformation:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Kontoinställningar.
 2. Välj Domäner längst upp i det aktiva fönstret.
 3. Välj menyikonen bredvid statusen för den domän som du vill ändra.
 4. Välj Redigera domäninformation.
 5. Gör de ändringar som behövs i domännamnet och/eller e-postadressen för den registrerade kontakten och välj Spara.

Inaktivera en domän

För närvarande kan du inte ta bort en domän, men du kan inaktivera den. Gör så här:

 1. I menyn i det vänstra sidofältet väljer du Kontoinställningar.
 2. Välj Domäner längst upp i det aktiva fönstret.
 3. Välj menyikonen bredvid domänens status.
 4. Välj Inaktivera domän.
 5. Välj Ja när du blir uppmanad att bekräfta inaktiveringen.

Licensiering och registrering

Revu 21

Licensiering och registrering

Komma igång

Prenumerationshantering

Lär dig hur du hanterar användarnas prenumerationer genom vår nya portal för prenumerationshantering.

Related Articles