Guide för hantering av Bluebeam-prenumerationer

Gäller för:

 • Revu 21
 • Bluebeam Cloud

Använder du en tidigare version av Revu? Se Användarguide för Bluebeam Gateway för information om hur du hanterar licenser för Revu 20 eller tidigare.

Översikt

Välkommen till portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer. Det är här som kontoägare hanterar åtkomsten till de prenumerationsbaserade Bluebeam-lösningarna. Som organisationsadmin kan du tilldela klientlicenser för Bluebeam-prenumerationer, lägga till eller ta bort användare, tilldela ytterligare organisationsadmins med mera.

När du har loggat in i portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer kan du bokmärka org-admin.bluebeam.com för att enkelt hitta sidan i framtiden.

I den här guiden beskriver vi hur du konfigurerar och hanterar ditt/dina konto(n) för Bluebeam-prenumerationsplaner, så att du och/eller ditt team kan komma åt Revu 21, Bluebeam Cloud och Studio genom ett och samma Bluebeam ID (BBID). Serienummer eller produktnyckel krävs inte för att komma igång.


Hantering av användare och prenumerationsplaner

Så här kommer du igång med portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer:

 1. Efter att ha valt din serverregion och loggat in väljer du det konto som du vill visa och hantera.
 2. Från Dashboard går du till Kontoadministration i menyn i det vänstra sidofältet.
 3. Välj Hantering av användare och prenumerationsplaner.
 4. Välj Användaröversikt för att se alla kontokontakter och deras uppgifter, till exempel Användartyp, Prenumerationsplan och Status.
 5. Välj Översikt över prenumerationsplaner för att se alla tillgängliga klientlicenser på ditt konto för respektive prenumerationsplan.

Lägg till en ny prenumerationsanvändare

Om du vill köpa ytterligare prenumerationer går du till Bluebeams webbshop.

Inom Hantering av användare och prenumerationsplaner kan du lägga till nya användare till ditt konto en och en. Gör så här:

 1. Klicka på knappen Skapa ny användare till höger om Användaröversikt.
 2. Fyll i obligatoriska fält och eventuell annan viktig kontaktinformation under fliken Lägg till ny prenumerationsanvändare.
  Förutom att ställa in behörigheter måste du välja rätt serverregion.
 3. När du är färdig med att lägga till den nya användarens uppgifter klickar du på Spara.
 4. I nästa fönster som visas väljer du en prenumerationsplan för den nya användaren.Dialogrutan Välj en prenumerationsplan i portalen för organisationsadmin
 5. Tryck på Spara ändringar.

Den nya användaren visas under Användaröversikt med status Väntar till dess att användarens konto har aktiverats genom en e-postinbjudan.


Lägg till många användare samtidigt

Organisationsadmins kan också lägga till flera användare samtidigt på sitt konto. Gör så här:

 1. Från Dashboard går du till Kontoadministration > Hantering av användare och prenumerationsplaner.
 2. Klicka på knappen Skapa ny användare.
 3. Byt till fliken Lägg till många användare samtidigt längst upp i fönstret.
 4. För att lägga till flera användare måste du importera en .csv-fil. Ladda ner mallen och skriv in all obligatorisk information i Excel. Du kan lägga till upp till 500 användare i taget.
  Om du tidigare har lagt till flera användare via mallen måste du ladda ner och använda den senaste versionen av mallen när du försöker göra en efterföljande massuppladdning. Annars kommer den inte att bearbetas.
 5. I mallen tilldelar du prenumerationsåtkomst (dvs. Basics, Core eller Complete) till användarna i kolumnen Prenumerationsplan.
 6. Du kan också ange serverregion för flera användare i kalkylbladet.
  Radera inga kolumner i .csv-mallen (gäller även icke-obligatoriska fält). Om du gör det kommer din massuppladdning inte att bearbetas.
 7. När du har sparat din version av .csv-filen laddar du upp den under Lägg till många användare samtidigt. Det gör du genom att dra och släppa filen eller bläddra efter den i Utforskaren.
 8. Klicka på Kör validering.
 9. När .csv-filen har bearbetats visas den längst ner i fönstret.
 10. Tryck på knappen Importera alla. Importen kan ta upp till 10–15 minuter.
 11. Klicka på Stäng när du har granskat sammanfattningen.

När du har massuppladdat användare kan du importera ytterligare en .csv-lista om det behövs. De nya användarna visas under Användaröversikt med status Väntar till dess att deras konton har aktiverats via en e-postinbjudan som var och en av dem får.


Redigera behörigheter

Om du behöver redigera behörigheter efter att du har lagt till en användare följer du de här stegen:

 1. Välj Kontoadministration > Hantering av användare och prenumerationsplaner från kontots Dashboard.
 2. Hitta det användarkonto som behöver uppdaterade behörigheter under Användaröversikt.
 3. Välj menyikonen bredvid kontots status.
 4. Välj Redigera användarinformation.Redigera användarinformation i portalen för organisationsadmin
 5. Under Behörigheter väljer du Organisationsadmin och/eller Slutanvändare.Behörighet i portalen för organisationsadmin
 6. Klicka på Spara.
När du har tilldelat ett konto slutanvändarbehörighet måste du också ändra kontots prenumerationsåtkomst. Annars kommer användaren bara att ha skrivskyddad åtkomst till Bluebeam-lösningarna.

Redigera prenumerationsåtkomst för flera användare

Om du behöver tilldela eller redigera prenumerationsåtkomst för flera användare samtidigt kan du följa de här stegen:

 1. Bläddra ner till Översikt över prenumerationsplaner i Hantering av användare och prenumerationsplaner.
 2. För en prenumerationsplan med tillgängliga klientlicenser väljer du menyikonen intill Totalt antal prenumerationer.
 3. Välj Tilldela medlemmar till prenumerationsplan.
 4. I dialogrutan Redigera prenumerationsplan visas ej tilldelade användare till vänster. Markera kryssrutan intill varje användare som du vill lägga till i prenumerationen.
 5. När du har valt alla relevanta användare klickar du på högerpilen, så flyttas användarna till Nuvarande användare.
 6. Klicka på Spara.
Du kan också ta bort flera användare från en prenumerationsplan för att frigöra klientlicenser genom att välja Nuvarande användare och klicka på vänsterpilen. Då flyttas de tillbaka till Kontoanvändare.

Sök och filtrera prenumerationsanvändare

Inom Hantering av användare och prenumerationsplaner kan du också söka efter specifika kontoanvändare och/eller filtrera användare efter olika kategorier. Gör så här:

 1. Under Användaröversikt klickar du på rullgardinsmenyn intill tratten. Det förvalda alternativet är Sök alla.Filtrera prenumerationsanvändare
 2. Välj den kategori som du vill filtrera prenumerationsanvändare efter:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-postadress
  • Serverregion
  • Prenumerationsplan
  • Användartyp
  • Utgångsdatum för inbjudan
  • Status

Om du letar efter en viss användare och/eller en e-postadress kan du också söka efter nyckelord:

 1. Skriv in din sökterm i fältet intill listrutan Filter.
 2. Klicka på förstoringsglaset eller tryck på Enter.

Dina sökresultat visas under Användaröversikt.

Du kan också sortera kolumner efter värde. Gör det genom att välja den pil som visas när du hovrar markören över en kolumnrubrik:

Sortera efter kolumnvärden
Om du sorterar efter efternamn med nedåtpilen listas användarna alfabetiskt i fallande ordning. Om du vill byta till stigande ordning klickar du på pilen igen så att den ändras till en uppåtpil.


Redigera användarinformation

Från sidan Hantering av användare och prenumerationsplaner kan du också redigera uppgifter för befintliga kontoanvändare. Gör så här:

 1. Under Användaröversikt väljer du menyikonen intill en användares status för ytterligare alternativ. Redigera användarinformation
 2. Välj Redigera användarinformation.
 3. I dialogrutan Ändra slutanvändare för prenumeration kan du navigera till att ändra produktnivåer, ändra behörigheter och/eller uppdatera kontaktuppgifter.
 4. Tryck på Spara när du är färdig med att redigera användarinformationen.
När du redigerar användarinformation kan du inte uppdatera ett kontos e-postadress.

Om du har angett fel e-postadress för en inbjuden användare måste du inaktivera deras konto och lägga till en ny prenumerationsanvändare med rätt e-postadress.


Ändra prenumerationsåtkomst för en enskild användare

När du behöver ändra en specifik användares prenumerationsåtkomst väljer du menyikonen intill användarens status och därefter ett av följande alternativ:

 • Redigera användarinformation > Ändra prenumerationsplaner
 • Ändra prenumerationsåtkomst

Välj en plan med tillgängliga klientlicenser och klicka på Spara ändringar.

När du har tilldelat samtliga tillgängliga klientlicenser för en viss prenumeration kan du ändra en befintlig användares behörighet till Ej betalande medarbetare för att frigöra en klientlicens för en ny användare.

Skicka inbjudan igen

När du lägger till nya prenumerationsanvändare skickas inbjudningar till att skapa och aktivera användarnas konton ut per e-post. E-postinbjudningarna upphör dock att gälla efter det datum som anges i kolumnen Utgångsdatum för inbjudan under Användaröversikt. Om du vill skicka en inbjudan på nytt klickar du på menyikonen bredvid Status och väljer ett av följande alternativ:

 • Redigera användarinformation > Skicka inbjudan igen
 • Skicka inbjudan igen
skicka inbjudningsalternativ igen
Användarens aktuella status avgör vilket e-postmeddelande du kan skicka igen. Se nedan.

E-post för inbjudan till registrering

Välj alternativet E-post för inbjudan till registrering för användare med status Upphört. På så sätt kan de aktivera sina konton och bekräfta/skapa sina BBID för att logga in i Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud.

Du kan också gå till, eller skicka, den här länken för att skicka e-postinbjudningar på nytt.

Välkomstmeddelande

Välj alternativet Välkomstmeddelande för användare med status Godkänt som har aktiverat sina konton och bekräftat/skapat sina BBID. I det här e-postmeddelandet får de en länk för att ladda ner Revu 21 och en bekräftelse på vilken serverregion de ska välja när de använder Bluebeam-lösningar.


Inaktivera användare

Inaktiverade användare kan inte komma åt Bluebeam-lösningarna (Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud) om/när de försöker logga in i dem. Om du vill att en slutanvändare ska förbli aktiv men inte uppta en klientlicens i prenumerationen kan du ändra användarens prenumerationsåtkomst till Ej betalande medarbetare.

Som bästa praxis rekommenderar vi att du bara avaktiverar användare när de inte längre är anställda på företaget. Gör så här:

 1. Under Användaröversikt klickar du på menyikonen intill användarens status.
 2. Välj Inaktivera användare.
  Inaktivera användare
 3. Bekräfta genom att klicka på Ja.

Inaktiverade användare listas fortfarande under Användaröversikt. Användarens status ändras dock till Inaktiv. För närvarande kan slutanvändare inte raderas eller tas bort från ett konto.


Återaktivera användare

Gör så här om du behöver återaktivera en inaktiv användare:

 1. Välj menyikonen bredvid en inaktiverad användares status.
 2. Klicka på Återaktivera användare.Återaktivera användare

Omtilldela prenumerationer

Om du har underkonton kan du överföra tillgängliga prenumerationer till dem från ditt huvud-konto för Bluebeam.

För närvarande kan organisationsadmins inte lägga till underkonton till överordnade konton manuellt. Kontakta supporten om du behöver lägga till underkonton efter köpet.

Gör så här för att distribuera om tillgängliga prenumerationer till ett befintligt underkonto:

 1. Öppna det överordnade huvudkontot med tillgängliga prenumerationer. På kontots dashboard ser du dina underkonton, eller underordnade konton, i en lista i det vänstra sidofältet.Över- och underordnade konton i portalen för prenumerationshantering
 2. Tryck på knappen Omtilldela prenumerationer. Du kan också gå till Kontoadministration > Prenumerationshantering > Omtilldela prenumerationer.Knappen Omtilldela prenumerationer
 3. I dialogrutan Distribuera om prenumerationer väljer du det underordnade konto som ska ta emot prenumerationerna.
 4. Välj sedan beställningsnumret. När det är valt visas information om avtalet nedanför rullgardinsmenyn.
 5. Under Produkt väljer du den prenumerationsplan (Basics, Core eller Complete) som har tillgängliga klientlicenser som du vill överföra.
 6. Till sist anger du det antal prenumerationer som ska tilldelas om. Antalet måste vara mindre än eller lika med antalet återstående klientlicenser.Antal prenumerationer som ska tilldelas om
 7. Välj Distribuera om.

Gör så här för att returnera prenumerationer till ett överordnat konto:

 1. Välj det aktuella underordnade kontot från Dashboard.
 2. Gå till Kontoadministration > Prenumerationshantering.
 3. Välj menyikonen bredvid Prenumerationsplan.
 4. Välj Returnera prenumerationer.
 5. Ange det antal prenumerationer som du vill returnera till det överordnade kontot.
 6. Klicka på Returnera prenumerationer.

Licensiering och registrering

Revu 21

Licensiering och registrering

Komma igång

Prenumerationshantering

Lär dig hur du hanterar användarnas prenumerationer genom vår nya portal för prenumerationshantering.

Related Articles