Fel med digital signatur: ”Det går inte att skapa signatur, certifikat har återkallats”

Denna artikel gäller:

  • Alla versioner av Revu

Problem

Du får följande fel när du använder en digital signatur:

Det går inte att skapa signatur, certifikat har återkallats

Orsak

Innan en digital signatur tillämpas jämför Revu ditt digital-ID med utfärdarens lista över återkallade certifikat. Detta görs för att kontrollera att de certifikat som används för att bekräfta ditt digital-ID är giltiga. Listan innehåller information om alla certifikat som inte längre gäller eller inte är betrodda. 

Om du får det här felet är det troligt att ditt certifikat, eller något av de mellanliggande certifikaten i certifikatkedjan, har återkallats. Detta inträffar oftast när utfärdaren har gett ut en senare version av det ursprungliga certifikatet. 

Lösning

I de flesta fall är det tredjepartsutfärdaren av ditt digital-ID (t.ex. Identrust, Globalsign eller Entrust) som är bäst lämpad att lösa problemet, eftersom de snabbt kan ta reda på vilket certifikat som har återkallats.

När utfärdaren har identifierat det återkallade certifikatet måste det tas bort ur certifikatarkivet i Windows eller markeras som Ej betrott. Det nya certifikatet måste sedan installeras på korrekt plats i certifikatarkivet i Windows.

Kontakta oss om problemet kvarstår efter att du har varit i kontakt med certifikatutfärdaren.

Felsökning

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Säkerhet

Om du får det här felet är det troligt att ditt certifikat, eller något av de mellanliggande certifikaten i certifikatkedjan, har återkallats. Detta inträffar oftast när utfärdaren har gett ut en senare version av det ursprungliga certifikatet.

Related Articles