Revu fryser när jag checkar ut en öppen Studio-projektfil

Gäller för:

  • Revu 2017 och äldre

Problem

Du har öppnat ett Studio-projektdokument i Revu 2017.x utan att checka ut det. Men Revu fryser när du sedan försöker checka ut filen medan den fortfarande är öppen.

Orsak

Det här är resultatet av en inkompatibilitet mellan Revu 2017 och version 4.7.2 av Microsoft® .Net Framework.

Även om en tillbakagång till en tidigare version av .Net Framework kan vara möjlig rekommenderar vi inte det här, eftersom det kan ha en negativ effekt på andra program i ditt system som är beroende av .Net.

Lösning

Om din installation av Revu 2017.x påverkas av det här problemet rekommenderar vi följande lösningar:

Checka ut filen innan du öppnar den:
  1. Öppna Revu och logga in på Studio-projektet.
  2. Leta reda på den fil du vill checka ut.
  3. Högerklicka på den och välj Checka ut.
  4. Öppna filen.
Aktivera Checka ut vid öppnande i Studio-inställningarna:
  1. Öppna Revu och tryck på (Ctrl+K) eller gå till Inställningar > Inställningar.
  2. Välj Studio i den vänstra panelen i dialogrutan Revu-inställningar.
  3. Markera kryssrutan Checka ut vid öppnande i dialogrutans huvuddel.
  4. Klicka på OK.

Från och med nu checkas alla Studio-projekt automatiskt ut när de öppnas på din dator. 


Felsökning

Related Articles