Välja mellan relativa och absoluta sökvägar för hyperlänkar

Gäller för:

  • Alla versioner av Revu

Med Revu kan du skapa länkar i PDF-filer som leder till externa filer. Länkarna kan skapas med verktygen Hyperlänk (Verktyg > Hyperlänk ), Bokmärke och Funktion (högerklicka > Redigera funktion). När du har valt ett av verktygen kan du länka till filens plats på två olika sätt: med den fullständiga eller den relativa sökvägen. Det finns för- och nackdelar med båda sätten. Kortfattat:

Med en fullständig sökväg sparas hela sökvägen från rotkatalogen och ända ner till själva filen. En fullständig sökväg ser ut ungefär så här:

C:\Projects\Baker Project\Floorplan.pdf

Den här typen av sökväg passar bra för filer som bara kommer att nås från sin ursprungliga plats, till exempel en lokal fil eller en fil på en delad nätverksenhet.

Med en relativ sökväg sparas bara en del av den fullständiga sökvägen. Den relativa sökvägen för det föregående exemplet skulle vara:

\Baker Project\Floorplan.pdf

Lägg märke till att enheten C: liksom mappen Projects inte finns med i sökvägen. Det gör att länken fungerar på alla platser (även en annan dator), förutsatt att de filer som länken leder till flyttas tillsammans och behåller samma position i förhållande till varandra i mappstrukturen.

För en fullständig förklaring av det här ämnet kan du läsa Understanding relative vs. full paths (Förstå relativa respektive fullständiga sökvägar).

 

Med Revu kan du skapa länkar i PDF-filer som leder till externa filer. Länkarna kan skapas med verktygen Hyperlänk (Verktyg > Hyperlänk), Bokmärke och Funktion (högerklicka > Redigera funktion). När du har valt ett av verktygen kan du länka till filens plats på två olika sätt: med den fullständiga eller den relativa sökvägen.

Instruktioner

Revu 2019

Dokumentbearbetning

 

Related Articles