Jämför dokument eller Överlagra sidor

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

I Revu finns det två sätt att jämföra den ursprungliga ritningen med en revision under samgranskningsfasen. Jämför dokument lyfter fram skillnader mellan två PDF-filer med hjälp av molnmarkeringar, medan Överlagra sidor sammanfogar PDF-innehåll från två eller flera filer och visar eventuellt redigerat innehåll i en annan färg.

I den här artikeln går vi igenom de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan de båda funktionerna, och visar hur du skapar en PDF-fil för jämförelse och överlagring för dina ritningsgranskningar.

Revu 21-användare måste ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att få tillgång till de här funktionerna.

Översikt

Även om både Jämför dokument och Överlagra sidor används för att analysera ritningar och revisioner på ett effektivt sätt, har respektive funktion unika fördelar.Använd tabellen nedan för att ta reda på vilket verktyg som passar bäst för ditt projekts behov:

Funktion/fördel Jämför dokument Överlagra sidor
Skapar en tredje PDF utan att ändra den ursprungliga eller reviderade ritningen
Kan användas för att jämföra fler än två PDF-filer  
Fungerar med skannade PDF-filer  
Ritningsskillnader ingår i markeringslistan  

Jämför dokument

Funktionen Jämför dokument används ofta i officiella granskningsprocesser. I vår utbildningsvideo får du en snabb introduktion till den här funktionen. 

Följ de här stegen för att komma igång:

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Dokument > Jämför dokument.
 3. I dialogrutan Jämför dokument väljer du Dokument A genom att klicka på ikonen med två prickar, vilket gör att Utforskaren öppnas. Välj Dokument A
 4. Upprepa steg 3 för Dokument B.
  För att skillnaderna mellan de båda PDF-filerna ska synas ordentligt bör Dokument A vara den ursprungliga ritningen, och Dokument B den reviderade versionen.
 5. Med funktionen Jämför dokument skapas en tredje PDF, och du kan välja en utdatamapp där den nya filen ska sparas.
 6. Om du arbetar med skannade PDF-filer som är felaktigt justerade kan du använda Välj fönster eller Välj punkter för att ändra justeringen manuellt.
 7. Under Andra alternativ kan du välja att använda en delad skärmvy för jämförelse-PDF-filen samt en jämförelsetyp. Skannade dokument
  En av de främsta fördelarna med Jämför dokument är att det går att arbeta med skannade PDF-filer, vilket inte är möjligt med Överlagra sidor.
 8. Välj Avancerade alternativ för att anpassa jämförelse-PDF-filen ytterligare, till exempel den molnmarkering som belyser skillnaderna mellan den ursprungliga och den reviderade filen. Avancerade markeringsalternativ
 9. När du är klar med dina val väljer du OK.

En ny PDF öppnas i Revu.Som standard visas skillnaderna mellan den ursprungliga och den reviderade ritningen genom orangefärgade molnmarkeringar.Du hittar även de här markeringarna i markeringslistan, så att du enkelt kan spåra och rapportera dem.

Skillnader i markeringslistan

Överlagra sidor

Ett annat sätt att jämföra ursprungliga och reviderade ritningar i Revu är att använda Överlagra sidor. Den här funktionen är särskilt användbar om du behöver en snabb överblick över ritningsändringar och/eller om du vill jämföra fler än två versioner. Du hittar en översikt över funktionen Överlagra sidor här

Kom igång genom att följa de här stegen:

 1. Öppna Revu.
 2. I navigeringsfältet går du till Dokument > Överlagra sidor.
 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Överlagra sidor och välj de PDF-filer som du vill jämföra i Utforskaren.
  Till skillnad från med Jämför dokument kan du här välja fler än två ritningar att jämföra som olika lager.
 4. Om du behöver ändra sidor eller sidintervall väljer du ett enskilt dokument och klickar på Ändra.
 5. Om du vill ändra färgerna för de olika lagren väljer du Redigera standarder.
 6. I dialogrutan Standard för överlagring kan du också justera placeringen och andra inställningar. Standard för överlagring
 7. När du är klar med att redigera standardinställningarna klickar du på OK.
 8. Om du överlagrar ritningar som har olika storlekar kan du välja Justera efter punkter i dialogrutan Överlagra sidor. Överlagring med Justera efter punkter
  Mer information om hur du justerar PDF-filer med Överlagra sidor finns i den här artikeln [EN].
 9. När du har valt dokument, redigerat standardvärden och/eller anpassat efter punkter klickar du på OK i dialogrutan Överlagra sidor.

En ny PDF med överlagring öppnas i Revu. Där visas innehållet från de valda ritningarna som lager i olika färger.

Exempel på överlagring

Skapa en PDF för jämförelse och överlagring

Om du vill ha det bästa av två världar när du granskar dokument, finns det ett sätt att skapa en PDF med överlagring som också innehåller de markerade skillnaderna (molnmarkeringarna) från funktionen Jämför dokument. Följ bara de här stegen:

Eftersom du måste köra både funktionen Jämför dokument och funktionen Överlagra sidor i den här processen ger skannade PDF-filer inte önskat resultat.
 1. Öppna Revu.
 2. Gå först till Dokument > Jämför dokument.
 3. Välj de dokument som du ska jämföra som Dokument A och Dokument B. Kontrollera att Dokument A är den ursprungliga ritningen och Dokument B den reviderade versionen.
 4. Klicka på OK.
 5. I den nya jämförelse-PDF-filen öppnar du markeringslistan.
 6. Gå till Markeringslista > Markeringar > Exportera markeringar (Ctrl+F2). Exportera markeringar
 7. Spara markeringarna i en mapp eller på en plats där du enkelt kan komma åt och importera dem senare.
 8. När du har exporterat markeringarna sparar du PDF-filen från Jämför dokument genom att gå till Arkiv > Spara som.
 9. Stäng jämförelse-PDF-filen.
 10. Skapa sedan en PDF med överlagring genom att gå till Dokument > Överlagra sidor.
 11. Välj de två PDF-filer som du använde för processen Jämför dokument.
 12. Klicka på OK.
 13. Öppna markeringslistan i den nya överlagrings-PDF-filen.
 14. Gå till Markeringslista > Markeringar > Importera (Ctrl+F3)
 15. Välj filen med de exporterade markeringarna från Jämför dokument-PDF-filen.
 16. Klicka på OK i Utforskaren.

Nu finns alla markeringar, däribland de markerade skillnaderna från Jämför dokument-PDF-filen, också med i den överlagrade PDF-filen.

Skillnad mellan jämförelse och överlagring

Om du vill lära dig fler användbara knep för att arbeta effektivt i Revu kan du gå till vår sida med tips och tricks!

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Ritningshantering

PDF-hantering

Dokumentbearbetning

Tips och tricks

Related Articles