Oläslig eller förvrängd text visas när du öppnar PDF-filer som har skapats i Chrome

Problem

Dokument som har skapats med hjälp av funktionen Spara som PDF i Google Chrome® eller andra webbläsare som drivs av Chromium visas med förvrängd text i Revu.

Orsak

De senaste uppdateringarna av Chrome, och andra webbläsare som drivs av Chromium, förändrade webbläsarnas sätt att formatera text. Stöd för dessa uppdateringar kommer att läggas till i en senare utgåva.

Lösning

Det här problemet har åtgärdats i Revu 2019.1.20. Om du vill uppdatera din programvara går du till Bluebeams nerladdningscenter. Om du inte kan uppdatera din programvara just nu kan du använda nedanstående lösning. 

Återskapa en PDF-fil

Att återskapa en PDF-fil fungerar som generell lösning på filspecifika skador.Gör så här:

  1. Gör en kopia av den eller de PDF-filer som berörs.
  2. Öppna Revu.
  3. Gå till Arkiv > Spara > Från fil. Filutforskaren öppnas.
  4. Välj kopian från steg 1 och klicka på Öppna. Dialogrutan Spara som visas.
  5. Klicka på Spara. Filen återskapas.

PDF-filen har nu återskapats med hjälp av Revu-bibliotek och texten bör visas på normalt sätt.

Revu 2019

Revu 2018

Felsökning

Skriva ut

Related Articles