Nuvarande datornamn stämmer inte överens med den licensierade datorns namn

Gäller för:

  • Revu 20
  • Revu 2019

Problem

När du öppnar Revu eller använder Bluebeam-pluginprogrammet startar Revu med en 15-dagars provperiod och du blir ombedd att registrera dig igen. 

Orsak

Förutom serienummer och produktnyckel loggar Revu även namnet på den dator som du använder när du registrerar dig. Om datornamnet ändras märker Revu av ändringen och påbörjar en 15-dagars provperiod.

Lösning

Om datorn har registrerats förut fylls dialogrutan för registrering automatiskt i igen. Registrera dig bara igen med denna information. Om datorn inte har registrerats förut och du vill överföra din licens till en ny dator, se Överföra en Revu-licens till en ny dator

Revu 2019

Revu 20

Felsökning

I den här artikeln förklarar vi hur du kalibrerar Revu så att PDF:en på skärmen har samma storlek som den skulle ha på det utskrivna papperet.

Related Articles