Fel: Avaktiverat av din systemadministratör

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

Problem

Följande felmeddelande visas när du försöker logga in i en Studio-session eller ett Studio-projekt: Avaktiverat av din systemadministratör.

Lösning

Om du ser det här meddelandet har det antingen uppstått ett problem med listan över tillåtna Studio-servrar, eller så har din IT-avdelning avaktiverat Studio på din dator.

Studio Enterprise-användare: för att implementera en lista över tillåtna Studio-servrar på din plats följer du de här stegen.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Felmeddelande

Distribution

Företag

Följande felmeddelande visas när du försöker logga in i en Studio-session eller ett Studio-projekt: Avaktiverat av din systemadministratör. Läs om hur du löser problemet här.

 

Related Articles