Fel: Det maximala antalet klientlicenser har överskridits | Hantering av Bluebeam-prenumerationer

Den här artikeln gäller:

 • Revu 21

Problem

När du har loggat in i Revu 21 med ditt Bluebeam ID (BBID) får du följande felmeddelande:

maximalt antal klientlicenser överskridits-fel i Revu 21

Orsaker

Du kan få det här felet av en av följande anledningar:

 • Som prenumerant eller användare med skrivskyddad åtkomst kan du logga in på Revu 21 på upp till fem enheter. När du försöker logga in på en sjätte enhet får du felmeddelandet.
 • Den prenumerationsplan som tilldelats dig saknar tillgängliga klientlicenser på kontonivå.

Lösningar

Om du är inloggad i Revu 21 på flera enheter försöker du först logga ut från en enhet. Annars måste du kontakta organisationsadmin för ditt konto (dvs. administratören för ditt Bluebeam-konto, licensägaren och/eller IT-avdelningen). Om du köpte eller uppgraderade till Revu 21 direkt är du som standard organisationsadmin. Prova lösningarna nedan för att kontrollera tillgänglighet och åtkomst till prenumerationer.

Bekräfta att det finns lediga klientlicenser i den tilldelade prenumerationen

 1. Logga ut från Revu 21.
 2. Gå till portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer.
 3. Välj serverregionen för ditt konto.
  Vet du inte vilken serverregion tillhör? Du hittar det i din Revu 21 e-postinbjudan och/eller välkomstmeddelande.
 4. Logga in på portalen med ditt Bluebeam ID (BBID).
 5. Välj ditt konto i kontrollpanelen.
 6. Välj Kontoadministration > Hantering av användare och nivåer.
 7. Under Användaröversikt navigerar du till det konto som behöver åtkomst.
 8. Välj menyikonen bredvid användarstatusen.
  För att logga in på Revu 21 måste du acceptera en inbjudan och skapa/bekräfta ditt BBID via e-post. När ett konto har aktiverats ändras dess status till Godkänt.
 9. Välj Ändra prenumerationsåtkomst.

  ändra prenumerationsåtkomst för godkänd användare

 10. Välj en prenumerationsplan och ett serienummer med tillgängliga klientlicenser.

  välj prenumerationsplan och serienummer med tillgängliga klientlicenser

 11. Välj Spara ändringar.
 12. Logga in i Revu 21 igen.

Kontrollera att ditt konto har tilldelats rätt produktnivå(er)

 1. Logga ut från Revu 21.
 2. Logga in på Portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer.
 3. Välj ditt konto i kontrollpanelen.
 4. Välj Kontoadministration > Prenumerationshantering.
 5. Gå till serienumret med den prenumerationsplan som du behöver och välj menyikonen bredvid Produktnivå.
  Om du behöver bekräfta ditt serienummer loggar du in på vår webbshop. Klicka här för mer information.
 6. Välj Ändra nivåtilldelningar.
 7. Se till att rätt prenumerationsplan visas under Aktuell tilldelad produktnivå. Flytta tillbaka andra prenumerationsplaner utan klientlicenser till Produktnivåer genom att välja dem och klicka på vänsterpilen.

  Byt till dialogruta för nivå

 8. Välj Spara.
 9. Gå till Kontoadministration > Hantering av användare och nivåer.
 10. Under Användaröversikt kan du kontrollera att slutanvändarens konto har tilldelats rätt prenumerationsplan. I annat fall kan du ändra prenumerationsåtkomst.
 11. Logga in i Revu 21 igen.
 12. I det övre högra hörnet väljer du din e-post för BBID för att bekräfta den prenumerationsplan som tilldelats ditt konto.

Har du fortfarande problem? Kontakta oss. Mer information om att hantera dina prenumerationskonton finns i vår Guide för hantering av Bluebeam-prenumerationer.

Bluebeam Cloud

Revu 21

Felsökning

Prenumerationshantering

Prenumerationer

 

Related Articles