Fel: Servern ”______” stöder inte Windows-autentisering

Gäller för:

  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018
  • Revu 2017 och tidigare

Problem

När du försöker logga in i en Studio-session eller ett Studio-projekts ser du följande felmeddelande: Servern ”______” stöder inte Windows-autentisering.

______ i felmeddelandena fylls i med den URL som du försökte komma åt, till exempel studio.bluebeam.se.

Lösning

Det här innebär att bara en del av listan över tillåtna Studio-servrar har konfigurerats. Kontakta din IT-avdelning och be dem undersöka problemet.

Studio Enterprise-användare: följ de här stegen för att implementera en lista över tillåtna Studio-servrar på din plats.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Felmeddelande

Distribution

När du försöker logga in i en Studio-session eller ett Studio-projekt ser du följande felmeddelande: Servern ”______” stöder inte Windows-autentisering. Läs om hur du löser det här.

Related Articles