Fel: Kan inte hitta ett projekt eller en session med ID

Problem

Du försöker komma åt ett projekt eller en session som du är inbjuden till men ser felet Kan inte hitta ett projekt eller en session med ID: XXXXXXXXX.

Orsak

Studio-servrar i Storbritannien och USA

Den vanligaste orsaken till det här felet är att du försöker komma åt ett projekt eller en session som ligger på en annan Studio-server än den som du för närvarande är inloggad på. Bluebeam har en serverinstans för Studio i USA (studio.bluebeam.com), och en i Storbritannien (bluebeamstudio.co.uk).

På grund av dataskyddslagar måste data som lagras på dessa servrar hållas åtskilda, vilket innebär att Studio-konton i USA inte kan komma åt Studio-konton i Storbritannien och vice versa. Det betyder att om någon skickar dig en inbjudan att gå med i ett projekt eller en session måste du använda ett BBID som har skapats på samma Studio-server som projektet eller sessionen.

Du använder en privat Studio Enterprise-server

Felet kan uppstå om det projekt eller den session som du försöker komma åt har skapats på ett företags privata Studio Enterprise-server medan du är inloggad på Studio-servern i USA eller Storbritannien.

Felet kan även uppstå om det projekt eller den session som du försöker komma åt har skapats på Studio-servern i USA eller Storbritannien medan du är inloggad på ett företags privata Studio Enterprise-server.

Sessionen eller projektet har tagits bort

Felmeddelandet visas om du försöker komma åt en session eller ett projekt som har arkiverats, tagits bort av sin ägare eller upphört att gälla.

Lösning

Studio-servrar i Storbritannien och USA

Om du behöver komma åt Studio i både USA och Storbritannien måste du skapa ett BBID för varje server.

Så här skapar du ett konto för en annan Studio-server
 1. Öppna Studio -panelen i Revu.
 2. Om du är inloggad på Studio går du till rullgardinsmenyn Studiolängst upp i Studio-panelen och väljer  Logga ut .
 3. Klicka på knappen intill knappen Logga in och välj den server som du vill skapa ett BBID för.

Studio Servers Dropdown

 1. Klicka på Logga in. Inloggningsrutan för Studio öppnas.
 2. Klicka på Skapa konto och ange den begärda informationen. När du är klar klickar du på knappen Skapa konto längst ner.

Ett verifieringsmeddelande skickas till det e-postkonto som du har angivit. Efter verifieringen kan du använda detta BBID för att logga in på den Studio-server som du har valt.

Logga in på en annan Studio-server

Om du är inloggad på en Studio-server och behöver byta till en annan:

 1. Öppna Revu.
 2. Om du är inloggad på Studio går du till rullgardinsmenyn Studio längst upp i Studio-panelen och väljer Logga ut .
 3. Klicka på knappen intill knappen Logga in (vanligtvis eller  ) och välj den server som du vill skapa ett BBID för.
 4. Välj den Studio-server som innehåller det projekt eller den session som du vill komma åt.
 5. Klicka på Logga in.
 6. Ange det BBID som du skapade för den aktuella servern.
Så här ställer du in din standardserver för Studio
 1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 2. Välj Studio från sidopanelen i fönstret Inställningar.
 3. Gå till fliken Alternativ och välj önskad server i rullgardinsmenyn Primär server.

Använder en privat Studio Enterprise-server

Om du försöker komma åt ett projekt eller en session som har skapats på en privat Studio Enterprise-server behöver du ha ett konto på det företagets Studio Enterprise-server. Om du är inloggad på en privat Studio Enterprise-server men försöker komma åt ett projekt eller en session som har skapats på Studio-servern i USA eller Storbritannien, se Logga in på en annan Studio-server ovan för information om hur du byter Studio-server.

Sessionen eller projektet har tagits bort

Om du försöker komma åt en session eller ett projekt som har tagits bort måste du kontakta sessionens eller projektets ägare. Om du är ägare till en session som har arkiverats eller upphört att gälla och behöver komma åt dokumenten i den kan du fortfarande återställa borttagna Studio-sessionsdokument. Om du är ägare till ett borttaget Studio-projekt kan det återställas upp till 120 dagar efter att det togs bort. Efter 120 dagar raderas projektet permanent från servern. Om du vill återställa ett borttaget Studio-projekt ber vi att du kontaktar oss inom den angivna tidsperioden för att vara säker på att projektet går att återställa.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Felsökning

Studio

Felmeddelande

När du försöker registrera Revu på en dator med en ARM 64-bitarsprocessor (t.ex. Surface Pro X) ser du ett felmeddelande. Läs om möjliga kompatibilitetsproblem som kan orsaka det här felet.

Related Articles