Du har inte åtkomstbehörighet till ”______”

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

Problem

När du försöker ansluta till en Studio-session eller ett Studio-projekt visas felmeddelandet Du har inte åtkomstbehörighet till ”______”

Det tomma avsnittet i felmeddelandet fylls i med den URL som du försökte komma åt, t.ex. studio.bluebeam.se.

Lösning

Det här meddelandet visas när du försöker gå med i en Studio-session eller ett Studio-projekt som inte ligger på en server som står med på listan över tillåtna Studio-servrar. Om du vill delta i sessionen eller projektet ska du kontakta din IT-avdelning och be att de lägger till sessionen eller projektet på listan över tillåtna Studio-servrar.

Studio Enterprise-användare: följ de här stegen för att implementera en lista över tillåtna Studio-servrar på din plats.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Felmeddelande

Distribution

Lär dig hur du löser ett fel som uppstår när du försöker gå med i en Studio-session eller ett Studio-projekt som inte ligger på en server som finns med på listan över tillåtna Studio-servrar.

Related Articles