Kom igång med Bluebeam Cloud

Kom igång med Bluebeam Cloud

Välkommen

Bluebeam Cloud, som ingår i din prenumeration på Revu 21, är en uppsättning webb- och mobillösningar för samarbete på fältet i arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen. Bluebeam Cloud är tillgängligt via en app eller webbläsare, och ger dig tillgång till markeringsverktyg och arbetsflöden som rondering, fråga-svar och underlag med en och samma inloggning.

Skapa ett Bluebeam-ID (BBID) och logga in för att komma igång. Ingen installation krävs.

Mer information om kompatibilitetskrav och tillgängliga integrationer finns i den här artikeln. Prenumeranter på Revu 21 får dessutom tillgång till Bluebeam University. Skapa och/eller logga in på ditt BBU-konto för att få tillgång till vår kurs Välkommen till Bluebeam Cloud.

Översikt

I den här guiden får du lära dig grunderna i hur du kommer igång med Bluebeam Cloud. Om du vill veta mer om de funktioner som är tillgängliga via mobilappar och webbläsare kan du läsa den här artikeln. Klicka här om du är redo att komma igång med Bluebeam Cloud.

Min arbetsyta

När du loggar in i Bluebeam Cloud ser du först Min arbetsyta.Här kan du lagra, markera och dela PDF-ritningar separat från eventuella samarbetsprojekt som du har gått med i.

Landningssidan för Min arbetsyta med Delat med mig

Användare som inte har någon Bluebeam-prenumerationsplan (Basics, Core eller Complete), iOS-/Android-användare och samarbetspartners med behörigheten Läsare har inte fullständig tillgång till Min arbetsyta.

Projekt

Om du vill samarbeta om ritningar väljer du Projekt i det vänstra sidofältet.Om du redan har accepterat en inbjudan till ett Bluebeam Cloud-projekt kan du välja det på sidan Projekt.

Du måste ha en aktiv Core- eller Complete-prenumerationsplan och behörigheten Admin för att starta ett nytt projekt i Bluebeam Cloud. Om du vill veta mer om hur du skapar ett projekt kan du klicka här.

När du har valt ett projekt kommer du till projektets Dashboard:

Ritningar och dokument

I Bluebeam Cloud kan du ladda upp PDF-filer på flikarna Ritningar och Dokument, och på så sätt utnyttja molnlagring för samarbete och projektledning.

Ritningar

Använd fliken Ritningar för att dela PDF-ritningar med hela ditt team och slutföra arbetsflöden som samgranskning, avvikelser och fråga-svar. Öppna en ritning genom att klicka eller trycka på dess miniatyrbild.

Ritningar i Bluebeam Cloud

Om du har skapat ett projekt eller lagts till i ett projekt med behörigheten Admin kan du redigera ritningsinformationen genom att markera kryssrutan längst upp i det vänstra hörnet av en miniatyrbild. Välj Redigera för att ange en disciplin för ritningen, ändra dess utfärdandedatum och/eller lägga till en revisionskommentar.

Om du är admin kan du lägga till ritningar i projektet. När du har lagt till en ritning kommer du till fliken Uppladdningar medan ritningen bearbetas. När ritningen är klar väljer du Redo för granskning och trycker på Publicera längst upp i det högra hörnet.

Publicera ritningar i Bluebeam Cloud
När du har publicerat en ritning kan ditt team komma åt den på fliken Ritningar.

Mer information om hur du förbereder dina ritningar i Revu innan du laddar upp dem till ett Bluebeam Cloud-projekt finns i den här artikeln.

Dokument

Använd fliken Dokument för att lagra PDF-filer och göra dem enkla för hela teamet att komma åt.Här kan du ladda upp enskilda filer eller mappar.Du kan också skapa nya mappar för att organisera din molnlagring.

Dokument i Bluebeam Cloud

I Dokument har du tillgång till markeringsverktyg och kommentarer efter att du har öppnat en PDF. Men om du öppnar en fil i Ritningar får du tillgång till ytterligare arbetsflöden som avvikelse och fråga-svar.

Markeringsredigerare

När du har öppnat en PDF i Dokument eller Ritningar kommer du till Markeringsredigeraren, som innehåller vanliga markeringsverktyg och Verktygslådan. Du kan också placera ut avvikelser och publicera fråga-svar i en publicerad PDF i Ritningar.

Visste du att du kan importera dina verktygssatser från Revu 21 till Bluebeam Cloud? Mer information finns i den här artikeln.

Om du laddar upp en ritning som redan har markerats i Revu eller Studio kan det hända att vissa markeringar inte stöds, eller bara stöds delvis. Läs mer i artikeln Markeringskompatibilitet i Bluebeam Cloud.

Kommentarer och former

När du har öppnat en PDF i Ritningar eller Dokument kan du också publicera eller svara på kommentarer. Välj bara Kommentarer och former längst upp till höger i fönstret.

Kommentarer och former i Bluebeam Cloud

Om status och/eller ämne tidigare har ställts in för en markering i markeringslistan i Revu eller Studio visas de i Kommentarer och former när PDF-filen laddas upp till Bluebeam Cloud.

Statusar och ämnen i Bluebeam Cloud
För att uppdatera status för en kommentar väljer du en status i listrutan. Om du behöver visa eller ändra ämnet för en markering väljer du Visa information.

Avvikelse

Förutom markeringsverktyg och kommentarer stöder Bluebeam Cloud projektarbetsflöden som kan utföras på byggarbetsplatsen, till exempel rondering.

För att kunna placera ut avvikelser i en publicerad ritning måste du ha en Bluebeam-prenumerationsplan och behörigheten Medlem eller Admin.

När du har öppnat en publicerad PDF i Ritningar kan du placera ut en avvikelse genom att välja Avvikelse längst ner i det vänstra verktygsfältet.I dialogrutan Ny avvikelse måste du ange en plats, och kan även lägga till en beskrivning, prioritetsnivå med mera för avvikelsen.

Om du vill se en lista över alla avvikelser går du tillbaka till Ritningar eller Dashboard och väljer Avvikelse i det vänstra sidofältet. Härifrån kan du lägga till en ny avvikelse, exportera alla avvikelser och/eller tilldela status till befintliga avvikelser. När du har placerat ut en avvikelse i en ritning har avvikelsen som standard statusen Öppen.

RFI:er

I Bluebeam Cloud kan du också spåra och publicera fråga-svar. Kom igång genom att välja fråga-svar i det vänstra sidofältet.

Välj Skapa RFI för att ställa en officiell fråga. Varje RFI har fliken Diskussion för att kommunicera fram och tillbaka. När en RFI får ett officiellt svar får den och diskussionen dock statusen Stängd.

RFI:er i Bluebeam Cloud

Stängda RFI:er med officiella svar kan publiceras i publicerade PDF-filer i Ritningar.

Publicera en RFI i BB Cloud
När du har öppnat en publicerad ritning väljer du fråga-svar under markeringsverktygen. Klicka sedan och dra fråga-svar-molnet till ett eller flera områden.

Underlag

Du kan också logga, godkänna och exportera underlag, vilket gör specifikationsinformation lättillgänglig för alla projektintressenter i molnet.

I Underlag kan du lägga till ett nytt underlag manuellt eller ladda upp en underlagslogg med hjälp av mallen Bluebeam Cloud Submittals Log Template som du får tillgång till när du har valt Ladda upp.

När dina underlag har godkänts visas de på fliken Godkänt.

Godkända underlag

Kartvy

Du måste ha en Complete-prenumerationsplan och behörigheten Medlem eller Admin för att kunna använda kartvyn i Bluebeam Cloud.

Inom ett Bluebeam Cloud-projekt kan du byta från filvyn till kartvyn. Då kan du placera en publicerad ritning ovanpå en karta för att få insikter om geolokalisering. 

Kom igång genom att välja Kartvy i Dashboarden.Gör så här för att placera ut en ritning:

  1. Välj Skapa lager.
  2. Välj en ritning att placera på kartan.
  3. Ställ in ritningens skala.
  4. Beskär ritningen (vid behov).
  5. Placera ritningen på kartan.
  6. Välj Spara.

Nu är du redo att börja samarbeta i Bluebeam Cloud. För mer information om vilka Bluebeam Cloud-funktioner som är tillgängliga med respektive prenumerationsplan (och för användare med skrivskyddad åtkomst) kan du läsa den här artikeln.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Komma igång

Börja samarbeta i vår mobil-/applösning Bluebeam Cloud med de användbara tipsen i den här guiden.

Related Articles