Grupperade markeringar vänds inte som de ska

Gäller för:

 • Alla versioner av Revu

Problem 

När du arbetar med en grupperad markering fungerar inte funktionerna Vänd horisontellt (Ctrl+Alt+H) och Vänd vertikalt (Ctrl+Alt+V) som de ska. Därför delas den grupperade markeringen upp.

Orsak

Det här beror på att funktionen för att vända/spegla i Revu inte känner igen den grupperade markeringen som helhet, utan varje enskild markering vänds längs axeln enligt sin egen rotation.

Lösningar

Du kan använda verktygen Inför och Ögonblicksbild för att skapa en version av den grupperade markeringen som kan vändas horisontellt eller vertikalt. Gör så här:

 1. I Revu går du till Arkiv Ny PDF…  > OK för att öppna ett tomt dokument. 
 2. Välj den grupperade markeringen i det ursprungliga dokumentet. Kopiera och klistra sedan in den i den nya PDF-filen.
 3. Högerklicka på kopian av markeringen och välj Inför
 4. Gå till Redigera > Ögonblicksbild (G).
 5. Klicka och dra en rektangel runt den införda markeringen. Omkretsen är markerad i blått.
 6. Tryck på Esc för att lämna läget Ögonblicksbild.
 7. Gå tillbaka till ditt ursprungliga dokument och klistra in (Ctrl+V) ögonblicksbilden i ritningen.

Nu ska det gå att vända den anpassade grupperade markeringen.

Den här lösningen fungerar bäst om den grupperade markeringen inte innehåller någon text. Annars kommer även bokstäver och siffror att vändas, och du blir tvungen att byta ut textrutorna manuellt.

Du kan också skapa en vänd version av din grupperade markering manuellt.

 1. Kopiera/klistra in den ursprungliga grupperade markeringen i din ritning.
 2. Välj den nya kopian, högerklicka och välj Avgruppera (Ctrl+Skift+G).
 3. Rotera eller vänd de enskilda, avgrupperade markeringarna för att skapa en spegelbild med den ursprungliga markeringen som referens. 
 4. Välj alla enskilda markeringar i den vända kopian, högerklicka och välj Gruppera (Ctrl+G).
 5. Kom ihåg att spara den ursprungliga, grupperade markeringen och den nya, vända versionen i en lämplig verktygssats. Då kan du komma åt båda två i framtiden. Det gör du genom att välja varje markering, högerklicka och välja Lägg till i Tool Chest.
När du skapar grupperade markeringar i framtiden bör du se till att de enskilda elementen inte har olika rotationer. Då känner Revu igen den grupperade markeringen och kan vända den horisontellt eller vertikalt.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markera

Grupperade markeringar delas upp när funktionen Vänd används.

Related Articles