Justera markeringar till ritningens skala

Har du någonsin behövt proportionerligt ändra storleken på de markeringar du lagt till i ett dokument med olika skalor eller vyportar? En av de nya funktioner som vi har implementerat i Bluebeam Revu är den dynamiska skalningen för verktygssatser. Med den kan du lägga till markeringar med rätt skala i kalibrerade ritningar utifrån förhållandet mellan skalan för verktygssatsen och dokumentet.I följande skärmbilder har vi valt en fåtöljsymbol som exempel på hur den här nya funktionen kan användas. På bilden till vänster är fåtöljen för stor för rummet. På den andra bilden har vi dock använt skalningen för att ändra storleken på markeringarna så att de står i proportion till ritningen i övrigt.Bluebeam Software Bluebeam SoftwareEn av de främsta fördelarna med den här funktionen är att när du väl har kalibrerat en verktygssats, ändras storleken på markeringarna dynamiskt tills de motsvarar skalan i det kalibrerade dokument som du arbetar med. Och om det finns områden med olika skalor på en given sida ändras storleken på markeringarna också utifrån kalibreringsvärdena i vyportarna.

Hur fungerar det egentligen?

När du väl har kalibrerat ritningen måste du ange skalan för de verktygssatser du vill använda. Det gör du genom att klicka på Bluebeam Software kugghjulet uppe till höger i en given verktygssats och sedan välja Ange skala.Bluebeam Software Bluebeam SoftwareNär du har angett skalan visas en Bluebeam Software ikon med en linjal omgiven av en orange kvadrat bredvid Bluebeam Software kugghjulet. Det innebär att den dynamiska skalningen för verktygssatser har aktiverats – du kan avaktivera den genom att klicka på ikonen. Om du avaktiverar funktionen försvinner den orangefärgade kvadraten – och markeringarna visas som vanligt, utan dynamisk skalning.

Bluebeam SoftwareIkonen av en linjal med en orange kvadrat visar att den dynamiska skalningen för verktygssatser har aktiverats.

Related Articles