Använda Bluebeam Revus Tool Chest för att spara anpassade markeringar och verktygssatser

Tool Chest™ i Bluebeam Revu är en kraftfull funktion som gör det mer effektivt att göra markeringar i dokument eftersom du får ett ställe där du kan lagra dina anpassade markeringar på en central, lättåtkomlig plats utan att du behöver återskapa dem. Tool Chest levereras med en mängd praktiska verktygssatser och uppsättningar av markeringar, men du kan också skapa och dela egna verktygssatser som är fulla av anpassade markeringar och mått. Du kan spara dem i den förskapade verktygssatsen ”Mina Verktyg” eller i din egen anpassade verktygssats. Till exempel kan du spara ett standardutseende för markeringen med knappen Markera i verktygsfältet. Då kan Tool Chest lagra kombinationer av flera färger och tjocklekar som du kan få åtkomst till med ett enda klick. Så här skapar du en verktygssats:

  1. Klicka på Hantera verktygssats högst upp på fliken Tool Chest.
  2. Klicka på knappen Lägg till.
  3. Klicka på Ny, ange en Titel och klicka på OK.

När du har skapat verktygssatsen kan du börja tillämpa dina markeringar. Det gör du antingen genom att högerklicka på en markering och välja Lägg till verktygslåda och sedan önskad verktygssats, eller genom att ta markeringen från ”Senast använda verktyg” och dra den till din verktygssats. (Obs! Verktygssatsen ”Senast använda verktyg” sparar inte dina markeringar när du stänger Revu.) Du ska komma ihåg två viktiga saker om markeringar som lagras i Tool Chest:

  1. För markeringar som har sparats i Tool Chest och som inte är grupperade kan du bara dubbelklicka på dem för att växla mellan Ritläge (som skapar en exakt kopia av markeringen) och Egenskapsläge (som endast kopierar markeringens egenskaper).
  2. Markeringens utseende är inte det enda du kan spara i Tool Chest. Markeringar kan ha anpassade data för ämnen, kommentarer, lager och anpassade kolumner. Eller så kan du skapa mer komplexa symboler genom att gruppera flera markeringar tillsammans och sedan lägga till den grupperade markeringen i Tool Chest.

 

Jämförelse av symbolvyn och detaljvyn

Har du sparat flera liknande markeringar i Tool Chest som har subtila men viktiga skillnader? Välj detaljvyn för att visa utvalda verktygssatser i en tabell som tar med symbolen plus ämne, kommentar och etikett i text för att skilja på dem. Om du vill ändra en verktygssats visning klickar du på verktygssatsens Inställningar och väljer antingen Symbol eller Detalj. Bilden nedan visar hur du ändrar verktygssatsen ”Sekvenser och åtgärder” från den ursprungliga symbolvyn till den nya detaljvyn.

Pop-out

Med Tool Chest kan du komprimera verktygssatser som du inte använder för tillfället för att spara utrymme på fliken Tool Chest. Du kan fortfarande få åtkomst till symboler i en komprimerad verktygssats utan att behöva expandera den först. Klicka bara på den vita pilen till höger om den komprimerade verktygssatsens Inställningar och välj en markering från den pop-out som innehåller verktygssatsens markeringar.

Instruktioner

Markera

Related Articles