Så här säkerhetskopierar du dina Studio-data

Den 28 juni 2023 upphör support för Revu 2019 och tidigare, och du kommer inte längre att kunna logga in i Studio med dessa versioner. Uppgradera till Revu 21 för att få fortsatt tillgång till Studio-tjänsten och dina data.

Den här artikeln gäller:

 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Revu 2017 och tidigare

Före det officiella datumet för livscykelns slut för Revu 2019 och tidigare (28 juni 2023) måste du säkerhetskopiera dina Studio-sessioner och/eller projekt så att du inte förlorar viktiga projektdata.

Om du uppgraderar till Revu 21 eller Revu 20 före datumet för livscykelns slut är dina data fortfarande tillgängliga från den ursprungliga Studio-servern eller regionen och du behöver inte säkerhetskopiera dina sessioner eller projekt.

Avsluta och säkerhetskopiera dina Studio-sessioner

Innan du laddar ner dina sessionsfiler måste du avsluta sessionen. Endast värdar och användare med behörigheten Full kontroll kan avsluta en session. Gör så här:

 1. Gå med i sessionen och kontrollera att ingen annan för närvarande är aktiv.
 2. I <menyn Sessionsnamn – sessions-ID> väljer du Slutför session. Dialogrutan Slutför session visas.

 3. Om du vill inkludera markeringar som har gjorts av specifika deltagare väljer du deltagarnas namn i listan Inkludera markeringar.
  Eventuella markeringar som inkluderas i en sessions-PDF kan inte ändras när den laddas upp till en ny session.
 4. Välj Spara i mapp. Det här alternativet gör att sessionsdokumenten sparas i en specifik mapp, så att de ursprungliga filerna inte skrivs över. Om du vill ändra mappens standardplats väljer du bläddringsikonen och navigerar till en ny målplats. Du kan också välja Undermapp till session för att skapa en undermapp med sessionens namn på den angivna platsen.
 5. Välj Stäng filer efter avslutad session för att automatiskt stänga eventuella sessionsfiler som för närvarande är öppna i Revu.
 6. Välj Generera rapport om du vill skapa en rapport för sessionen. Om du vill lära dig mer om olika typer av sessionsrapporter och deras inställningar finns information om att skapa sessionsrapporter här.
 7. Avsluta sessionen genom att klicka på OK.

Sessionen och dess filer tas bort från Studio-servern när sessionen är avslutad.

Om du behöver återställa några sessionsdokument måste du först återaktivera sessionen (inom en begränsad tidsram) och sedan återställa önskade sessionsdokument.

Säkerhetskopiera dina Studio-projekt

För att säkerhetskopiera dina Studio-projektfiler kan du ladda ner dem till en lokal enhet eller nätverksenhet.

 1. Gå till Studio och öppna projektet.
 2. Högerklicka på projektets rotmapp, en undermapp inom projektet eller en enskild fil och välj Ladda ner kopia. Om du laddar ner projektets rotmapp eller en undermapp visas dialogrutan Välj en nerladdningsmapp. Om du laddar ner en enskild fil visas dialogrutan Spara som.
 3. Gå till önskad målplats och välj Välj mapp (om du laddar ner en mapp) eller Spara (om du laddar ner en enskild fil).
  När du laddar ner en projektmapp hämtas allt innehåll (inklusive undermappar) i mappen samt dess struktur. När du laddar ner projektets rotmapp innebär det att samtliga projektmappar och projektdokument laddas ner.
  Om några mappbehörigheter är inställda på Dold, laddas mappen eller mapparna inte ner även om de finns inuti den mapp eller det projekt som du laddar ner. Mer information finns i den här artikeln.

Om du har fler frågor om avvecklingen av Revu 2019 och tidigare kan du läsa våra vanliga frågor om livscykelns slut.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Livscykelns slut

Tidigare versioner

Studio

Revu 2019 och tidigare närmar sig livscykelns slut. Säkerhetskopiera dina Studio-data i dessa versioner före det officiella datumet för livscykelns slut.

Related Articles