Använda Bluebeam PDF-skrivare och Bluebeams pluginprogram

Bluebeam PDF-skrivare är en virtuell skrivare som ingår i Revu och som konverterar valfri sida till en PDF-fil med hjälp av funktionen Skriv ut (Ctrl+P). Bluebeams pluginprogram gör att du kan anpassa inställningarna när du exporterar PDF-filer från Microsoft Office-sviten.Med Revu CAD och Revu eXtreme medföljer ytterligare pluginprogram för AutoDesk® CAD och Revit, SketchUp Pro®, Navisworks® och Solidworks®. Mer information om hur du använder Bluebeams pluginprogram finns i våra onlinehandböcker.

Spara dokument som PDF-filer med Bluebeam-skrivaren

Du kan använda Bluebeam PDF-skrivare för att spara valfritt dokument med hjälp av alternativet för att skriva ut som PDF.

 1. Från vilket program som helst som kan skriva ut på en skrivare öppnar du en sida som du vill spara som PDF.
 2. Öppna menyn Skriv ut. Det är vanligtvis Arkiv > Skriv ut (Ctrl+P).
 3. I listrutan Skrivare väljer du Bluebeam PDF som skrivare.Bluebeam PDF-skrivare i listrutan för Skrivare.
 4. Justera utskriftsparametrarna på samma sätt som om du skulle skriva ut dokumentet på papper.
 5. Välj Skriv ut.

Bluebeams pluginprogram för Microsoft Office-sviten

När Revu är installerat ska Bluebeams pluginprogram visas under fliken BLUEBEAM till höger om menyfliksområdet i Microsoft Office-program som Word, Powerpoint, Excel och Outlook. Med Bluebeams pluginprogram kan du exportera innehållsrika PDF- och bildfiler inuti programmen med funktioner som är avsedda att bevara de olika dokumentelementen.

Fliken för Bluebeams pluginprogram i Microsoft Office
Bluebeams pluginprogram i Microsoft Office.

Konvertera ett Microsoft Office-dokument till en PDF-fil

Med Skapa PDF konverteras ditt öppna, aktiva dokument till en PDF-fil med nuvarande inställningar. Gör så här för att kontrollera eller ändra dina nuvarande inställningar:

 1. Välj Ändra inställningar för att ändra inställningarna för PDF-export:
  • Under fliken Allmänna inställningar kan du välja vilka element och egenskaper som ska visas i den exporterade PDF-filen, PDF-filens DPI (punkter per tum), vilka sidor som ska tas med och var filen ska sparas.
  • Under Utskriftsformat kan du anpassa inställningarna för sidan genom att välja i listrutan.
   • Med Anpassad gäller ändringarna bara en gång, och sparas inte för framtida dokument
   • Med Global kan du spara och importera anpassade inställningar för framtida dokument och för andra Revu-användare
  • Under fliken PDF-säkerhet kan du ställa in ett lösenord för att öppna dokumentet, eller begränsa behörigheterna för redigering och utskrift.
 2. Klicka på OK för att spara dina inställningar, eller klicka på Skapa fil för att skapa PDF-filen med dessa inställningar.

Batcha PDF-filer från Microsoft Office

Du kan samla flera Microsoft Office-dokument i PDF-batcher direkt från Bluebeams pluginprogram.

Spara eventuella öppna dokument innan du skapar en PDF-batch.

Gör så här för att skapa en PDF-batch:

 1. I det aktuella Microsoft Office-programmet går du till fliken BLUEBEAM och väljer Batcha PDF.
 2. Välj Ny batch… och välj sedan de mappar eller enskilda filer som du vill lägga till.
 3. Ställ in vilka sidor som ska användas och anpassa utskriftsformatet med hjälp av listrutorna.
 4. Du kan välja mellan följande alternativ för utdata:
  • En enda utdatafil
  • En utdatafil per dokument
  • En utdatafil per sida
 5. Välj utdatamapp och sedan OK.
 6. I dialogrutan Batchstart går du till Kör > Batchkonvertering.

Batchfilen/-filerna sparas i din valda utdatamapp.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Integrationer och plugin-program

Revu har för närvarande inte stöd för ARM-processorer, till exempel de som används i Surface Pro X. Om du vill veta mer om kompatibilitet med ARM-baserade system kan du läsa Microsofts vanliga frågor och svar om ämnet.

Related Articles