Så här skapar du ett nytt Bluebeam-ID (BBID)

Gäller för:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Gå till andra versioner:

Med en Bluebeam-prenumerationsplan kan du komma åt Revu 21, Studio och Bluebeam Cloud på upp till fem enheter med en och samma inloggning. Ditt Bluebeam ID (BBID) är de inloggningsuppgifter som du använder för att komma åt ditt konto. Om du inte redan har ett BBID blir du ombedd att skapa ett när du försöker komma åt de här tjänsterna. När du har skapat ett BBID kan du logga in i alla Bluebeam-lösningar med samma e-postadress och lösenord. Du kan också logga in i Studio med ett annat BBID än det som du använder för att logga in i Revu.

I Revu 21 hanteras de namngivna användarlicenser som tillämpas på prenumerationsklientlicenser via vårt nya system för licenshantering. Se Guide för hantering av Bluebeam-prenumerationer för mer information.

Med Bluebeam kan du skapa ditt BBID i Revu 21. Du kan också skapa ditt BBID via webbläsare.

Skapa ett Bluebeam ID med Revu 21

Gör så här för att skapa ett BBID med Revu 21:

 1. Öppna Revu 21.
 2. Välj Logga in längst upp i högra hörnet.
 3. Gå till fliken Skapa konto.
  Om du befinner dig utanför USA använder du listrutan för att välja en annan region.

 4. Ange följande information:
  • Ditt för- och efternamn.
  • Ett visningsnamn som kopplas till alla redigeringar och markeringar som du gör medan du arbetar i Studio.
  • Den e-postadress som du vill använda som ditt BBID. Inbjudningar till Studio-sessioner och Studio-projekt, samt meddelanden och notiser [EN] skickas till den här adressen.
  • Det lösenord som du vill använda för ditt BBID. Lösenordet måste bestå av mellan 8 och 32 tecken och innehålla minst en versal, en gemen, en siffra och ett specialtecken (!@#$ osv.).

 5. Välj Skapa konto.
 6. Du får ett verifieringsmeddelande från Bluebeam med en länk för att validera ditt nya BBID. Om kontot inte valideras inom sju (7) dagar inaktiveras det.
  Valideringslänken gäller bara i 24 timmar. Om du klickar på en utgången valideringslänk får Bluebeam ett meddelande om att skicka dig en ny länk. Om du inte hittar e-postmeddelandet i din inkorg bör du kontrollera din skräppostmapp. Kontrollera att do-not-reply@bluebeamops.com finns med på listan över godkända avsändare.

Skapa ett Bluebeam ID via en webbläsare

Om du inte har Revu 21 installerat men ändå behöver skapa ett BBID kan du skapa det med en webbläsare.

Gör så här för att skapa ett BBID via en webbläsare:

 1. Öppna din webbläsare och gå till accounts.bluebeam.com. Du kan också skapa ett BBID för någon av följande regioner utanför USA:
 2. Klicka på Skapa konto.
 3. Ange följande information:
  • Ditt för- och efternamn.
  • Ett visningsnamn som kopplas till alla redigeringar och markeringar som du gör medan du arbetar i Studio.
  • Den e-postadress som du vill använda som ditt BBID. Inbjudningar till Studio-sessioner och Studio-projekt, samt meddelanden och notiser skickas till den här adressen.
  • Det lösenord som du vill använda för ditt BBID. Lösenordet måste bestå av mellan 8 och 32 tecken och innehålla minst en versal, en gemen, en siffra och ett specialtecken (!@#$ osv.).
 4. Välj Skapa konto.
 5. Du får ett verifieringsmeddelande från Bluebeam med en länk för att validera ditt nya BBID. Om kontot inte valideras inom sju (7) dagar inaktiveras det.
  Valideringslänken gäller bara i 24 timmar. Om du klickar på en utgången valideringslänk får Bluebeam ett meddelande om att skicka dig en ny länk. Om du inte hittar e-postmeddelandet i din inkorg bör du kontrollera din skräppostmapp. Kontrollera att do-not-reply@bluebeamops.com finns med på listan över godkända avsändare.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 20

Ditt Bluebeam-ID (BBID) är de inloggningsuppgifter du använder för att logga in på Bluebeam Studio, Bluebeam Gateway (om du är Gateway-administratör) och Bluebeam Drawings. Om du inte redan har ett BBID blir du ombedd att skapa ett när du försöker komma åt någon av dessa tjänster. När du har skapat ett BBID kan du logga in på alla Bluebeam-tjänster med samma e-postadress och lösenord.

Skapa ett Bluebeam ID (BBID):

 1. Öppna Studio-panelen (Alt+C).
 2. Välj flaggikonen och sedan Studio-serverregion. Om du önskar regionen Studio US väljer du Logga in.
 3. Välj fliken Skapa konto i inloggningsrutan för Studio.
 4. Ange följande information:
  • Ditt för- och efternamn.
  • Ett visningsnamn som kopplas till alla redigeringar och markeringar du gör medan du arbetar i Studio.
  • Den e-postadress du vill använda som användarnamn för Bluebeam Studio. Inbjudningar till Studio-sessioner och Studio-projekt, liksom aviseringar och varningar, skickas till denna adress.
  • Det lösenord du vill använda för ditt BBID. Lösenordet måste bestå av 8 till 32 tecken och innehålla minst en versal, en gemen, en siffra och ett specialtecken (!@#$ osv.).

 5. Välj Skapa konto.
 6. Du får e-postmeddelandet Välkommen till Bluebeam Studio, som innehåller en länk för att validera ditt nya BBID. Om kontot inte valideras inom sju (7) dagar inaktiveras det.
  Valideringslänken gäller bara i 24 timmar. Om du klickar på en utgången valideringslänk får Bluebeam ett meddelande om att skicka dig en ny länk. Om e-postmeddelandet inte kommer fram ber vi dig kontrollera skräppostmappen samt att se till att do-not-reply@bluebeamops.com finns på listan över godkända avsändare.

Mer information

Revu 2019 och 2018

Skapa ett Bluebeam ID (BBID):

 1. Öppna Studio-panelen (Alt+C).
  Som standard skapas nya konton i Studio-serverregionen USA. I Revu 2019 kan du skapa ett konto för en annan Studio-serverregion genom att välja flaggikonen bredvid Logga in och lägga till din serverregion.
 2. Klicka på listrutan Studio och sedan på Logga in .
 3. Välj Skapa konto i inloggningsrutan för Studio.
 4. Ange följande information:
  • Ditt för- och efternamn.
  • Ett visningsnamn som kopplas till alla redigeringar och markeringar du gör medan du arbetar i Studio.
  • Den e-postadress du vill använda som användarnamn för Bluebeam Studio. Inbjudningar till Studio-sessioner och Studio-projekt, liksom aviseringar och varningar, skickas till denna adress.
  • Det lösenord du vill använda för ditt BBID. Lösenordet måste bestå av 8 till 32 tecken och innehålla minst en versal, en gemen, en siffra och ett specialtecken (!@#$ osv.).

 5. Välj Skapa konto.

Du får e-postmeddelandet ”Välkommen till Bluebeam Studio” med en länk som du använder för att validera ditt nya BBID. Om kontot inte valideras inom sju (7) dagar inaktiveras det.

Valideringslänken gäller bara i 24 timmar. Om du klickar på en utgången valideringslänk får Bluebeam ett meddelande om att skicka dig en ny länk. Om e-postmeddelandet inte kommer fram ber vi dig kontrollera skräppostmappen samt att se till att do-not-reply@bluebeamops.com finns på listan över godkända avsändare.

Mer information

Revu 2017 och äldre

Du kan skapa ditt nya Bluebeam Studio-konto genom att följa nedanstående steg:

 1. Öppna fliken Studio (eller tryck Alt+C).
 2. Klicka på ikonen Anslut .
 3. Klicka på Skapa konto på inloggningsskärmen.
 4. Ange följande information när fönstret Skapa Studio-konto visas:
  1. Den e-postadress som du vill använda som användarnamn för Bluebeam Studio.
   Det här är den e-postadress som alla inbjudningar till Studio-sessioner och Studio-projekt skickas till, liksom annan e-post från Bluebeam Studio såsom meddelanden och aviseringar.
  2. Ange och bekräfta det lösenord som du vill använda för ditt konto.
   Lösenordet måste bestå av mellan 8 och 32 tecken samt innehålla minst en versal, en gemen, en siffra och ett specialtecken, såsom !@#$%^&*.

  3. Klicka i kryssrutan Kom ihåg lösenord om du vill att Revu ska logga in i Studio varje gång du öppnar programmet.
   Markera kryssrutan Använd Windows-autentisering endast om ditt företag använder Bluebeam Studio Enterprise Server, eftersom detta inte fungerar med studio.bluebeam.com. Om du är osäker kan du fråga din IT-avdelning om du behöver använda den här autentiseringsmetoden.
  4. Klicka på OK.

Du får e-postmeddelandet ”Välkommen till Bluebeam Studio” med en länk som du använder för att validera ditt nya konto. Om kontot inte valideras inom sju dagar inaktiveras det.

Sök i skräppostmappen om du inte hittar e-postmeddelandet i din inkorg. Se även till att do-not-reply@bluebeamops.com finns på listan över godkända avsändare.

Mer information

Bluebeams supportsida hittar du videoguider och svar på vanliga frågor om olika ämnen, som att delta i Studio-sessioner eller gå med i Studio-projekt, samt hjälpguiden för Revu.

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Revu för Mac 1

Revu för Mac 2

Studio

Licensiering och registrering

Lär dig hur du skapar och hanterar ditt Bluebeam-ID (BBID) för att komma åt Bluebeams tjänster.

Related Articles