Så här aktiverar och använder du integrationer i Bluebeam Cloud

Den här artikeln gäller:

 • Bluebeam Cloud — webb

I Bluebeam Cloud kan projektadmins aktivera integrationer från tredje part som gör det möjligt för teammedlemmar och samarbetspartners att importera ritningar och/eller bifoga dokument från anslutna konton. Den här artikeln beskriver hur du aktiverar, synkroniserar och använder integrationer som gynnar dina projektarbetsflöden och intressenter. För närvarande stöds följande integrationer i Bluebeam Cloud:

 • Studio-projekt (tillgängligt som standard via ditt Bluebeam ID)
 • SharePoint Online
 • OneDrive
 • Dropbox
 • Box
 • Google Drive
 • Egnyte
För närvarande stöder Bluebeam Cloud endast integrationer för användare i USA.

Om du vill veta mer om specifika integrationer kan du besöka Bluebeam Marketplace. Därifrån kan du kontakta vårt integrationsteam eller våra partners för mer information om installation och aktivering.

Anslut integrationskonton

Innan du kan importera eller bifoga dokument från integrationer från tredje part måste du ansluta dina konton. Välj en plattform nedan för att se dess konfigureringsstegen.

För att kunna konfigurera integrationer inom dina projektinställningar måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan med behörigheten Admin.

SharePoint Online
 
 1. Gå till Settings > Integrations från Dashboard.
 2. Välj SharePoint Online.
 3. Klicka eller tryck på Anslut ditt konto.
 4. Logga in på ditt Microsoft-konto eller välj det om du redan är inloggad.
 5. I dialogrutan Konto anslutet väljer du de mappar/filer som du vill ska vara tillgängliga i Bluebeam Cloud.
  För närvarande stöder Bluebeam Cloud endast PDF-filer.
 6. Välj Share with Project.
OneDrive
 
 1. Gå till Settings > Integrations från Dashboard.
 2. Välj OneDrive.
 3. Klicka eller tryck på Anslut ditt konto.
 4. Logga in på ditt Microsoft-konto eller välj det om du redan är inloggad.
 5. I dialogrutan Konto anslutet väljer du de mappar/filer som du vill ska vara tillgängliga i Bluebeam Cloud.
  För närvarande stöder Bluebeam Cloud endast PDF-filer.
 6. Välj Share with Project.
Dropbox
 
 1. Gå till Settings > Integrations från Dashboard.
 2. Välj Dropbox.
 3. Klicka eller tryck på Anslut ditt konto.
 4. Logga in på ditt Dropbox-konto.
 5. I dialogrutan Konto anslutet väljer du de mappar/filer som du vill ska vara tillgängliga i Bluebeam Cloud.
  För närvarande stöder Bluebeam Cloud endast PDF-filer.
 6. Välj Share with Project.
Box
 1. Gå till Settings > Integrations från Dashboard.
 2. Välj Box.
 3. Klicka eller tryck på Anslut ditt konto.
 4. Logga in på ditt Box-konto.
 5. I dialogrutan Konto anslutet väljer du de mappar/filer som du vill ska vara tillgängliga i Bluebeam Cloud.
  För närvarande stöder Bluebeam Cloud endast PDF-filer.
 6. Välj Share with Project.
Google Drive
 1. Gå till Settings > Integrations från Dashboard.
 2. Välj Google Drive.
 3. Klicka eller tryck på Anslut ditt konto.
 4. Logga in på ditt Google-konto eller välj det om du redan är inloggad.
 5. I dialogrutan Konto anslutet väljer du de mappar/filer som du vill ska vara tillgängliga i Bluebeam Cloud.
  För närvarande stöder Bluebeam Cloud endast PDF-filer.
 6. Välj Share with Project.
Egnyte
 
 1. Gå till Settings > Integrations från Dashboard.
 2. Välj Egnyte.
 3. Klicka eller tryck på Anslut ditt konto.
 4. Ange din Egnyte-filserverdomän.
 5. Logga in på ditt Egnyte-konto.
 6. I dialogrutan Konto anslutet väljer du de mappar/filer som du vill ska vara tillgängliga i Bluebeam Cloud.
  För närvarande stöder Bluebeam Cloud endast PDF-filer.
 7. Välj Share with Project.

När du har anslutit dina integrationskonton till Bluebeam Cloud visas de i Inställningar > Integrationer under Anslutna konton.

Lista över konton anslutna till Bluebeam Cloud-integrationer

Om du behöver hantera en anslutning eller koppla bort ett konto väljer du menyikonen bredvid den aktuella plattformen.

Synkronisera dina integrationer

Genom att synkronisera dina anslutna integrationer i Bluebeam Cloud kan du se till att teammedlemmarna bara kan se de ritningar som du delar med projektet, samtidigt som versionskontrollen upprätthålls. Om en ritning uppdateras på sin källplats, till exempel SharePoint eller Google Drive, läses uppdateringarna inte in i projektet förrän du har synkroniserat dem.

För närvarande är inte synkroniseringsfunktionen tillgänglig för OneDrive-integrationer. Alla filer som uppdateras i Bluebeam Cloud måste laddas upp på nytt till din OneDrive manuellt.

Gör så här för att synkronisera ett konto:

 1. Logga in i Bluebeam Cloud om du inte redan är inloggad.
 2. Öppna Projekt och välj projektet med integrationer som är klara att synkroniseras.
 3. Välj Inställningar > Integrationer från projektets kontrollpanel.
 4. Välj menyikonen bredvid den integration som du vill synkronisera under Connected Accounts.
 5. Välj Hantera anslutning.

  Hantera anslutningar till integrationer i Bluebeam Cloud

 6. Välj Synkronisera bredvid Delade objekt.
 7. Klicka eller tryck på Spara ändringar.
Om du gör ändringar i en synkroniserad ritning i Bluebeam Cloud uppdateras källfilen från ditt integrerade konto inte automatiskt. För att uppdatera ritningarna på källplatsen måste du exportera den senaste ritningen/de senaste ritningarna i Bluebeam Cloud och ladda upp dem till det ursprungliga kontot.

Exportera projektdata till integrationer

För att kunna exportera projektdata måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan med behörigheten Admin.

 1. Logga in i Bluebeam Cloud om du inte redan är inloggad.
 2. Öppna Projekt och välj det projekt som har data som är klara att exportera.
 3. Välj Inställningar från projektets kontrollpanel.
 4. Välj Exportera projektdata > Till integrationer på fliken Projektinställningar.
 5. Välj de filer som du vill exportera i dialogrutan Exportera projektdata. Avmarkera alla alternativ utom Ritningsdata om du bara behöver uppdatera ritningarna på deras källplatser.Exportera ritningsdata i Bluebeam Cloud
 6. Välj Next.
 7. Välj källplats under Connected Accounts.
 8. Klicka eller tryck på Nästa.
 9. Välj en målmapp för dina exporterade ritningar.
  Om du vill skapa en målmapp väljer du Ny mapp och anger ett mappnamn. Klicka eller tryck sedan på Skapa.
  Skapa en ny målmapp i Bluebeam Cloud
 10. Välj Exportera när du har markerat kryssrutan bredvid målmappen.

När exporten är klar får du en bekräftelse per e-post.

Export pågår i Bluebeam Cloud

Importera ritningar från Studio och integrationer

När du har anslutit dina konton kan du importera PDF-filer från integrationer i Ritningar. Som standard kan du också importera ritningar från Studio-projekt, eftersom ditt konto är anslutet med ditt Bluebeam ID (BBID). Välj ett alternativ nedan för ytterligare instruktioner om att importera ritningar från Studio och/eller integrationer.

För att kunna ladda upp ritningar till ett Bluebeam Cloud-projekt måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan med behörigheten Admin.

Studio-projekt

Om du vill veta mer om hur du förbereder dina ritningar i Revu för Bluebeam Cloud kan du läsa den här artikeln. Så här importerar du ritningar från Studio:

 1. Logga in om du inte redan är inloggad i Bluebeam Cloud.
 2. Gå till fliken Drawings från Dashboard.
 3. Klicka eller tryck på Lägg till ritningar.
 4. Välj Importera ritningar > Från Studio.
 5. Välj ett Studio-projekt och därefter den mapp eller de filer som du vill importera.
 6. Välj Confirm Selection när du är klar.

När ritningen/ritningarna har laddats upp och är redo för granskning får du en notis på skärmen och per e-post om att publicera dem till projektet.

Integrationer

Innan du kan importera ritningar från en integration måste ditt konto vara anslutet via Inställningar > Integrationer.

 1. Gå till fliken Ritningar.
 2. Klicka eller tryck på Lägg till ritningar.
 3. Välj Importera ritningar > Från integrationer.
 4. Välj ett av dina anslutna konton.
 5. Välj den mapp eller de filer som du vill importera.
 6. Välj Confirm Selection.

När ritningen/ritningarna har laddats upp och är redo för granskning får du en notis på skärmen och per e-post om att publicera dem till projektet.

Med anslutna konton kan du också bifoga PDF-filer från integrationer till en informationsförfrågan (RFI). Se Så här skapar och spårar du RFI:er i Bluebeam Cloud för mer information.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

I Bluebeam Cloud kan du integrera konton från tredje part för att dela och bifoga PDF-filer från andra källor till dina projekt.

Related Articles