Exportera och säkerhetskopiera Bluebeam Cloud-data

Den här artikeln gäller:

 • Bluebeam Cloud — webb

Om du har skapat ett Bluebeam Cloud-projekt och behöver byta serverregion måste du flytta dina projektdata manuellt till den nya servern. I den här artikeln går vi igenom hur du laddar ner och exporterar alla dina Bluebeam Cloud-projektdata så att du kan överföra all information till ett nytt projekt på en annan server.

Som bästa praxis bör Bluebeam Cloud-data säkerhetskopieras via webbläsaren – inte appen.


Konfigurera källmapp för projektdata

Innan du börjar föreslår vi att du skapar en målmapp för alla dina projektdatafiler. Gör så här:

 1. Öppna Utforskaren (eller motsvarande) på skrivbordet.
 2. Gå till mappen Dokument (eller någon annan mapp) och högerklicka någonstans i mappen.
 3. Välj Ny > Mapp.
 4. Ange ett namn för den nya mappen. Vi föreslår att du döper den efter ditt Bluebeam Cloud-projekt.

Exportera användare

När du har migrerat till en ny serverregion kan du bjuda in samma gruppmedlemmar från projektet genom att exportera en lista över aktuella användare.

För att generera en export av Bluebeam Cloud-användare måste du ha en Core- eller Complete-prenumerationsplan med Admin-behörigheter.

 1. Om du inte redan är inloggad loggar du in på Bluebeam Cloud.
 2. Välj Projects i det vänstra sidofältet och välj det projekt som du vill migrera till en ny server.
 3. I Dashboarden väljer du Inställningar under Admin.
 4. I det övre högra hörnet väljer du Export.

En .xlsx-fil med en lista över projektanvändare laddas ner. Filen innehåller viktig information, som behörighetsnivå och eventuella grupper som gäller för varje användare. Flytta Excel-filen till den mapp som du har skapat för att exportera dina Bluebeam Cloud-projekt.


Ladda ner ritningar och dokument

Därefter ska du ladda ner alla ritningar och/eller dokument som behöver överföras till det nya projektet/servern. Gör så här:

 1. I Dashboarden väljer du Ritningar eller Dokument.
 2. Dubbelklicka på en ritning eller ett dokument för att öppna det i Markeringsredigeraren.
 3. Välj menyikonen längst till höger i Markeringsredigeraren.
 4. Klicka på Download.
 5. Flytta filen till den projektmapp som du har skapat för all export/nedladdning.

Upprepa stegen ovan för alla projektritningar och dokument som du vill säkerhetskopiera eller migrera.


Generera avvikelserapporter

Du måste ha behörigheter som Medlem eller Admin för att generera avvikelserapporter.

 1. Välj Punch i det vänstra sidofältet i Dashboard.
 2. Välj Generate Report > As Excel ovanför din avvikelserapport.
  Excel-rapporten kommer att innehålla alla de kolumner som visas i sammanfattningen. Om du vill justera urvalet klickar du på kolumnikonen i det högra sidofältet och markerar de kategorier som ska ingå i rapporten.

 3. Flytta .xlsx-filen med alla dina avvikelser till den mapp du skapade för Bluebeam Cloud-projektdata.

Exportera fråga-svar

 1. I Dashboarden väljer du Fråga-svar i det vänstra sidofältet.
 2. Välj Export > Export as .xlsx ovanför fråga-svar-sammanfattningen.
 3. När fråga-svar-loggen har laddats ner flyttar du den till den projektmapp som du har skapat för all export/nedladdning.

Exportera underlagslogg

Du måste ha administratörsbehörighet för att exportera en fullständig underlagslogg. Om du är Läsare eller Medlem kan du bara exportera Mina underlag.

 1. Från Dashboard väljer du Underlag i det vänstra sidofältet.
 2. Överst i fönstret väljer du Export > Export as .xlsx.
 3. Flytta underlagsloggfilen till den projektmapp du skapade.
Överför informationen från din export till mallen för underlagsloggar som finns i Bluebeam Cloud innan du laddar upp dina underlagshandlingar till ett projekt på den nya servern.

Ladda ner mall för underlagslogg

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Om du behöver flytta ditt Bluebeam Cloud-projekt till en ny serverplats kan du ta en säkerhetskopia och exportera alla befintliga data.

Related Articles