Utföra flera jobb samtidigt i Bluebeam Stapler

Denna artikel gäller:
  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Bluebeam Stapler kan också användas för att konfigurera en uppsättning konverteringar, där varje konvertering kallas ett ”jobb”. Du kan lägga till flera jobb till Stapler och konvertera alla samtidigt. Den här funktionen är användbar när du vill konvertera många filer automatiskt.Utdatafilen visas i den första raden, med information om vilket filnamn som kommer att skapas, var utdatafilen kommer att sparas samt filens skapandedatum. Före PDF-filens namn finns en ikon som kan användas för att expandera och komprimera listan över de källfiler som ingår. Filernas ordning i jobbet har betydelse, eftersom det är i denna ordning som sidorna kommer att ligga i den slutliga PDF-filen.Välj en eller flera källfiler i listan och klicka på knapparna Upp, Ner och Sortera för att ändra ordning på källdokumenten inom varje jobb. Du kan också klicka och dra dem till en ny ordning. Radera ett eller flera källdokument från ett jobb genom att klicka på knappen Radera. Lägg till ytterligare filer att konvertera genom att dra dem från en mapp i Utforskaren till Stapler.Den plats dit källfilen dras avgör om ett nytt konverteringsjobb kommer att skapas, eller om källfilen kommer att bifogas till ett PDF-jobb. Om du drar en fil till ett befintligt jobb försöker Stapler att infoga filen på den platsen. När ett nytt jobb skapas visas ett andra jobb i Stapler-fönstret.

Informationen i jobbfönstret i Stapler sorteras alfabetiskt efter jobbnamn, så ordningen på de jobb som visas kan komma att ändras. Om du vill sortera i omvänd ordning klickar du på fältet Filnamn.Om du vill ändra parametrarna för ett jobb väljer du jobbets namn och klickar sedan på knappen Konfigurera. Dialogrutan Konfigurera jobb visas. Där kan du göra inställningar för den utdatafil som ska skapas.


Mer information

Översikt över Bluebeam StaplerSå här konfigurerar du jobb i Bluebeam StaplerBluebeam Stapler-guiden

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Revu 2018

Instruktioner

Du kan konfigurera vissa aspekter av Stapler-jobbet innan du kör det genom att klicka på Konfigurera.

Related Articles