Så återställer du borttagna Studio-sessionsdokument

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

En sessionsvärd kan återställa borttagna sessionsdokument från Studio-portalen. Sessionen måste vara aktiv för att det ska gå att komma åt återställda dokument. Om du behöver återaktivera en inaktiv eller avslutad session, se Hur du återaktiverar en avslutad eller inaktiv Studio-session. Om du vill återställa ett borttaget Studio-projekt eller en fil finns information här.

Återställa borttagna sessionsdokument

 1. Logga ut från Studio .
 2. Gå till studio.bluebeam.com.
 3. Logga in med ditt Bluebeam-ID (BBID).
Studio Prime-användare måste byta till Classic Mode (klassiskt läge) innan de fortsätter. Klicka på e-postadressen längst upp i det högra hörnet av Prime-portalen. Klicka på Classic Mode (Klassiskt läge) i rullgardinsmenyn.
 1. I My Sessions (Mina sessioner) klickar du på den session som innehåller det dokument som du vill återställa.
 2. Klicka på fliken Documents (Dokument) och leta upp namnet på eller dokument-ID för den fil som du vill återställa.
 3. I kolumnen Status listas dokumentet som Active (Aktivt) eller Deleted (Borttaget). Klicka på det borttagna dokumentets namn.
 4. Klicka på Recover (Återskapa). Status för dokumentet ändras till Active (Aktivt).
 5. Öppna Revu  och logga in på Studio .

Ditt återställda dokument är nu aktivt och visas under Dokument för din session.

Related Articles