Så här registrerar du Revu

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Om du har en prenumeration på Revu 21 behöver du inte registrera dig med hjälp av serienumret och produktnyckeln. Klicka här för mer information om hur du loggar in i Revu 21.

Så här registrerar du Revu efter installationen

 1. Öppna Revu och gå till Revu > Registrera.
 2. Ange serienumret och produktnyckeln som visas på ditt licenscertifikat.
 3. Välj Registrera

Mer information

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre
 1. Öppna Revu och gå till Hjälp > Registrera.
 2. Ange serienumret och produktnyckeln som anges på ditt licenscertifikat och välj Registrera.
Revu 2015
 1. Öppna Revu och gå till Hjälp > Registrera.
 2. Ange serienumret och produktnyckeln som visas på ditt licenscertifikat och välj sedan Registrera.
 3. Klicka på Manuell auktorisering och sedan på Fortsätt.
 4. I registreringsfönstret kopierar du serienumret, produktnyckeln och säkerhets-ID. Välj webbknappen eller gå till https://activation.bluebeam.com
 5. På aktiveringssidan anger du serienummer, produktnyckel och säkerhets-ID.
 6. Ange datorns namn från de interna enhetsinställningarna och välj Hämta auktoriseringskod.
 7. Ange koden från webbläsaren i fönstret Manuell auktorisering och välj Auktorisera.

Konfiguration

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Licensiering och registrering

Lär dig hur du registrerar Revu när programmet har installerats på din dator.

Related Articles