Hur man sparar och skapar titelblocksmallar för skisser

Denna artikel gäller:

 • Alla versioner av Revu

Om du behöver skapa en ritning på språng när du inte har tillgång till AutoCAD, kan du använda Revu för att skissa upp föreslagna layouter och detaljer. Med hjälp av PDF-mallar för rubrikblock kan du standardisera dina skisser och skissprocesser.

Exempel på rubrikblock

I den här artikeln går vi igenom hur du kan skapa och spara rubrikblocksmallar som är enkla att komma åt när du skissar i Revu.

Använd ett befintligt dokument som mall för rubrikblocket

Om du redan har ett standardrubrikblock att arbeta med kan du öppna det i Revu och lägga till det i din lista över mallar för ett digitalt skissarbetsflöde.

Skanna papperskopior till PDF

Om du bara har tillgång till en utskriven ritning med det aktuella rubrikblocket kan du skanna in den på din enhet som en PDF-fil. Det finns ett par olika sätt att göra det:

 • Gå till Arkiv > Skapa > Från skanner eller kamera.
  Den här metoden fungerar bara om enheten är direkt ansluten till en skanner.
 • Skanna ritningen som PDF och skicka den till din e-postadress eller till en delad enhet.

När du har skannat dokumentet öppnar du PDF-filen i Revu för att redigera innehållet och spara filen som en mall för framtida användning.

Öppna PDF-versioner av ritningsfiler

Om du har tillgång till digitala ritningar med rubrikblock måste du se till att de är i PDF-format innan du öppnar dem i Revu. Mer information om det finns i den här artikeln om hur du konverterar DWG-filer till PDF.

När CAD-ritningen har konverterats öppnar du den i Revu för att börja arbeta med den:

 • Gå till Arkiv > Öppna och välj PDF-filen i Utforskaren.

Nu är du redo att börja redigera filen för användning som en skissmall.

Konvertera en ritning till en skissmall

För att skapa en skissmall för framtida användning måste du ta bort allt innehåll utanför rubrikblocket. Gör så här:

 1. Gå till Redigera > PDF-innehåll > Radera innehåll.
 2. Klicka och dra runt det innehåll som du vill radera, men lämna rubrikblocket kvar.
  För att redigera den befintliga projektinformationen i rubrikblocket använder du verktyget Skrivmaskin (W).
 3. Gå sedan till panelen Filegenskaper och uppdatera titeln. Det är filens titel som kommer att visas i listrutan för mallar.
  Filtitel i panelen Filegenskaper
 4. Spara dokumentet som en ny mall genom att gå till Arkiv > Ny PDF från mall… > Spara som mall.
 5. Skriv ett nytt filnamn i dialogrutan i Utforskaren och klicka på Spara.

Nu ska din nya rubrikblocksmall visas i listrutan när du går till Arkiv > Ny PDF från mall… för att skapa en ny skiss.

Om du i framtiden vill göra ändringar i din nya mall markerar du den i listrutan och väljer ikonen Penna längst till höger i menyn.

Redigera rubrikblocksmall – GIF

Skapa en ny rubrikblocksmall

Om du inte har tillgång till något befintligt rubrikblock kan du skapa ett direkt i Revu med hjälp av markeringsverktygen.

Om du vill använda anpassade markeringar som är sparade i en verktygssats när du skapar ditt rubrikblock måste du öppna den profil som är kopplad till den aktuella verktygssatsen efter att du har startat Revu.

Skapa en sidram och en sektion i rubrikblocket

 1. Gå till Arkiv > Ny PDF. En dialogruta visas.
 2. Ange sidstorlek, orientering m.m. enligt dina standardritningar. Under Format rekommenderas inställningen Tomt.

  Dialogrutan Ny PDF

 3. Klicka på OK.
 4. Gå till Visa > Visa rutnät (Skift+F9).
 5. För att se till att linjerna blir raka när du skissar går du till Visa > Snap mot rutnät (Ctrl+Skift+F9).
 6. Därefter väljer du Verktyg > Markering > Rektangel (R) och ritar en ram runt sidan.
 7. Med den nya ramen vald öppnar du panelen Egenskaper för att redigera linjefärg, linjetjocklek med mera.
 8. Välj Verktyg > Markering > Rektangel igen för att rita en eller flera sektioner i ditt rubrikblock.
 9. På samma sätt som med sidramen väljer du den nya sektionen i rubrikblocket och går till panelen Egenskaper för att redigera dess utseende.

Anpassa ditt rubrikblock

Efter att du har gjort utkastet till ditt rubrikblock kan du lägga till mer innehåll i det med hjälp av verktygen i Revu.

 • Lägg till en logotyp genom att gå till Verktyg > Markering > Bild > Från fil.
  Om din enhet är ansluten till en skanner kan du också skanna in en logotyp från en papperskopia genom att välja Från skanner.
 • Lägg till linjer genom att gå till Verktyg > Markering > Linje (L).
 • För att lägga till text går du till Verktyg > Markering > Skrivmaskin (W) eller skapar en textruta genom att välja Verktyg > Markering > Textruta (T).

Spara en ny rubrikblocksmall

Om du vill använda ditt nya rubrikblock i framtida skisser måste du spara det som en mall.

 1. Innan du sparar den nya PDF-mallen ska du införa dokumentet för att se till att det inte går att göra ändringar i rubrikblocket medan man skissar. Gå till Dokument > Inför (Ctrl+Skift+M).
 2. Om du vill kan du markera Tillåt återskapande av markeringar (återställ markeringar). Aktivera den här inställningen om du behöver kunna redigera rubrikblocket i framtiden.
  Tillåt återskapande av markeringar
 3. Klicka på Inför.
 4. Gå till panelen Filegenskaper och ge dokumentet en titel. Det är den som kommer att visas i listrutan för mallar.
 5. Därefter väljer du Arkiv > Ny PDF från mall… > Spara som mall.
 6. Skriv in ett filnamn i dialogrutan i Utforskaren och klicka på Spara.

Nu finns ditt nya rubrikblock tillgängligt när du går till Arkiv > Ny PDF från mall… för att påbörja en ny skiss.

Mer information om hur du sparar en ny mall på en delad enhet finns i den här artikeln.

I Revu kan du som jobbar i arkitekt-, ingenjörs- och byggbranschen skapa och spara rubrikblocksmallar som går lätt att komma åt när du ska skapa nya skisser.

Related Articles