Så här spårar du underlag i Bluebeam Cloud

Gäller för:

 • Bluebeam Cloud — webb
 • Bluebeam Cloud — iOS

Som en del av de fältverktyg som ingår i vår app-/webbläsarlösning, Bluebeam Cloud, ingår fliken Underlag. Där kan nyckelintressenter begära, spåra och svara på specifikationer för ett projekt. I den här artikeln går vi igenom hur du slutför hela underlagsprocessen från början till slut i Bluebeam Cloud. 

Begär specifikationer

I Bluebeam Cloud kan du enkelt begära underlag och tilldela dem till andra teammedlemmar. Även om dina samarbetspartners inte måste ha en Bluebeam-prenumerationsplan (dvs. Basics, Core eller Complete) för att granska eller svara på ett underlag, måste de vara aktiva användare i ditt Bluebeam Cloud-projekt.

För att begära specifikationer eller ladda upp en underlagslogg måste du ha en Core- eller Complete-prenumeration med Admin-behörighet.

Ladda upp underlagslogg

Om du vill lägga till flera specifikationsbegäran samtidigt kan du ladda upp en underlagslogg. Gör så här:

 1. Från Dashboard väljer du Underlag i det vänstra sidofältet.
 2. Välj Ladda upp underlagslogg i mitten av fönstret eller Ladda upp längst upp i högra hörnet.
 3. I popup-fönstret väljer du Bluebeam Cloud Submittals Log Template för att ladda ner .xlsx-filen. Popup-ruta för uppladdning av underlagslogg
 4. Klicka eller tryck på Avbryt.
 5. Öppna mallen till Excel-filen.
 6. Ange specifikationsuppgifterna för alla dina begäranden.
  I kolumnen Underlagskategori kan du bara ange något av de förinställda värdena i listrutan.
 7. När du har angett alla dina specifikationer sparar du Excel-filen på din enhet.
 8. Öppna Bluebeam Cloud igen och välj Ladda upp underlagslogg eller Ladda upp.
 9. Klicka eller tryck på OK.
 10. Bläddra efter Excel-arket som du sparade tidigare och välj det.
Det går inte att redigera specifikationssektionen för en begäran när underlag har laddats upp.

När dina specifikationsbegäranden är tillgängliga i Bluebeam Cloud kan du redigera och tilldela dem.

 • Om du vill redigera uppgifterna för en enskild specifikationsbegäran väljer du underlaget och klickar eller trycker på Redigera längst upp i fönstret eller längst ner i dialogrutan.
 • För att redigera status för flera underlag väljer du dem och klickar eller trycker på Redigera längst upp i fönstret. Välj sedan Status för underlagen i listrutan i dialogrutan Redigera flera.

Lägg till underlag

På fliken Underlag kan du skapa nya underlag och spåra befintliga begäranden. Gör så här för att lägga till en enskild specifikationsbegäran:

 1. Välj Lägg till underlag i mitten av fönstret om du inte har några underlag för ditt projekt ännu. Annars klickar eller trycker du på knappen Lägg till längst upp i det högra hörnet.
 2. I dialogrutan Nytt underlag anger du Specifikationsnummer. Specifikationssektion i Bluebeam Cloud
 3. Välj en Underlagskategori i listrutan.
 4. Lägg till en Beskrivning.
 5. Ange Ansvarigt företag.
 6. Du kan också lägga till förfallodatum, ledtid samt ange när specifikationen krävs på plats.
 7. När du är färdig med att lägga till uppgifterna för din begäran väljer du Spara.

Tilldela ett underlag

Som standard visas status för ett nytt underlag som Inte begärd ännu innan det har tilldelats. När du har lagt till underlaget måste du skicka din begäran till rätt teammedlem. Gör så här:

 1. Välj det underlag som du nyss skapade i sammanfattningslistan.
 2. I dialogrutan Underlag klickar eller trycker du på Tilldela längst ner i högra hörnet.
 3. Välj en ny Status för specifikationsbegäran i listrutan.

  Underlag begärt passar bäst för specifikationsbegäranden som skickas till underentreprenörer, medan Skickat för samgranskning anger att ett underlag är klart för arkitekten/arkitekterna och designteamet att granska och godkänna.

 4. Under Tilldelad person väljer du den projektmedlem som behöver svara på underlaget härnäst.
 5. Ange ett Förfallodatum om du inte gjorde det när du skapade underlaget.

  Om du vill kan du också bifoga en PDF till din specifikationsbegäran, till exempel ett försättsblad.

 6. Klicka eller tryck på Skicka.

När din begäran är officiellt skickat får den tilldelade personen ett e-postmeddelande med en uppmaning att svara på underlaget i Bluebeam Cloud.

E-postmeddelandet Underlag begärt

Svara på underlag

Gör så här för att svara på ett underlag:

 1. Den tilldelade personen kan klicka eller trycka på Svara på förfrågan i sitt aviseringsmeddelande. Alternativt kan en tilldelad person leta upp aktuell specifikationsbegäran på fliken Underlag och välja Svara längst ner till höger i dialogrutan.
  Om du svarar på ett underlag per e-post blir du ombedd att logga in i Bluebeam Cloud med ditt Bluebeam ID (BBID).
 2. Bifoga ditt PDF-svar med eventuella digitala stämplar eller signaturer som krävs.
 3. Klicka eller tryck på Skicka.

När en tilldelad person har svarat på en specifikationsbegäran skickas den tillbaka till beställaren för granskning. Dess status uppdateras också automatiskt till Väntar på entreprenörens godkännande.

Skicka specifikationer för godkännande

När ett svar med lämplig bilaga har tagits emot är underlaget redo för granskning. Gör så här för att granska en specifikationsbegäran i Bluebeam Cloud:

 1. Beställaren kan klicka eller trycka på Visa underlag i sitt aviseringsmeddelande. Alternativt kan beställaren leta upp aktuell specifikationsbegäran på fliken Underlag och välja Granska längst ner till höger i dialogrutan.
  Om du väljer att granska ett underlag per e-post blir du ombedd att logga in i Bluebeam Cloud med ditt Bluebeam ID (BBID).
 2. När du granskar kan du ladda ner PDF-filen eller markera den direkt i Bluebeam Cloud om någon information behöver uppdateras eller förtydligas. Fönstret Granska underlag
 3. Klicka eller tryck på Tilldela.
 4. Uppdatera Status.

  Om underlaget måste skickas tillbaka till underentreprenören väljer du Underlag begärt. Om underlaget är klart att godkännas av arkitekten/arkitekterna och designteamet väljer du Skickat för samgranskning.

 5. Välj lämplig Tilldelad person.
 6. Ange nästa Förfallodatum.
 7. Klicka eller tryck på Skicka.

När en specifikationsbegäran skickas för samgranskning får arkitekten eller medlemmen i designteamet ett e-postmeddelande om att granska underlaget. När den nya tilldelade personen svarar på begäran kan hen ladda ner den bifogade PDF-filen och/eller markera den direkt i Bluebeam Cloud. Hen kan sedan uppdatera underlaget med sitt svar.

Svar på samgranskning av underlag

Om information saknas eller revideringar krävs, kan arkitekten eller medlemmen i designteamet skicka tillbaka underlaget till den ursprungliga beställaren.

Godkända underlag

När arkitekten/samgranskaren svarar på ett underlag med Ingen åtgärd krävs uppdateras underlagets status automatiskt till Godkänt. För att se alla godkända specifikationsbegäranden kan du byta från fliken Underlagslogg till fliken Godkända.

Godkända underlag i Bluebeam Cloud

I Bluebeam Cloud är det enklare än någonsin att slutföra arbetsflöden och hantera projekt i appen eller webbläsaren. Om du vill veta mer om de fältverktyg som är tillgängliga i vår molnlösning kan du läsa Kom igång med Bluebeam Cloud.

Bluebeam Cloud

Instruktioner

Lär dig hur du begär, spårar och godkänner underlag i ditt Bluebeam Cloud-projekt via en app/webbläsare.

Related Articles