Hur du överför dina digitala ID:n till en ny dator

Den här artikeln gäller:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

När du säkerhetskopierar dina Revu-inställningar och/eller överför din kopia av Revu till en ny dator ingår digital-ID:n inte i säkerhetskopieringsfilerna. I den här artikeln går vi igenom hur du exporterar och importerar dina digital-ID:n till en ny dator.

Om du har använt en tredje part för att konfigurera dina digital-ID:n (t.ex. IdenTrust eller GlobalSign) behöver du även deras instruktioner under den här processen.

Ta reda på var dina digital-ID:n är sparade

I Revu skapas ditt digital-ID antingen som en .pfx-fil eller i Windows certifikatbutik. Gör så här för att ta reda på lagringsformat och -plats för ditt digital-ID:

 1. Öppna Revu .
 2. Gå till Verktyg > Signatur > Digitala ID:n…
 3. I dialogrutan Hantera digitala ID väljer du ditt digital-ID/din signatur.
 4. I kolumnen Plats ser du var ditt digital-ID har sparats. Håll markören över ditt digital-ID för att se hela filsökvägen.
 5. Gå till den aktuella platsen i Utforskaren.
  För att komma åt den dolda mappen AppData växlar du från fliken Start till Visa i dialogrutan i Utforskaren och markerar sedan kryssrutan Dolda objekt.
 6. Kopiera .pfx-filen för ditt digital-ID och spara den på samma plats på din nya dator.

Nu har ditt digital-ID överförts. Det läses dock inte in automatiskt i Revu, utan måste importeras för att du ska kunna komma åt det.

Digital-ID:n från Microsofts certifikathanterare

Vissa organisationer konfigurerar digital-ID genom Windows certifikatbutik.

Hantera digitala ID

Om ditt digital-ID ligger i Windows certifikatbutik måste du exportera .pfx-filen med hjälp av Microsofts certifikathanterare (Microsoft Certificate Manager eller MCM).

Om du inte är säker på hur du kan exportera .pfx-filen eller inte har den behörighet som krävs bör du kontakta din IT-avdelning (i förekommande fall).

Importera ett befintligt digital-ID på en ny dator

När du har hämtat och sparat .pfx-filen som är kopplad till ditt digital-ID till en ny dator måste du importera den till Revu för att kunna komma åt den för digitala signaturer. Gör så här:

 1. Öppna  Revu på din nya dator.
 2. Gå till Verktyg > Signatur > Digitala ID:n…
 3. I dialogrutan Hantera digitala ID klickar du på + för att lägga till ett digital-ID.
  Lägg till digitalt ID
 4. I dialogrutan Nytt digitalt ID väljer du Bläddra fram till befintlig digital ID-fil.
  Dialogrutan Nytt digitalt ID
 5. Välj Nästa.
 6. I Utforskaren går du till den plats där du har sparat din(a) .pfx-fil(er) och väljer Öppna.
 7. Om .pfx-filen har en privat nyckel anger du lösenordet när du blir ombedd att göra det och väljer OK.

Du kan nu komma åt dina digital-ID:n från Revu på den nya datorn. Om du vill veta mer om hur du skapar och hanterar digitala signaturer i Revu kan du klicka här.

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

PDF-hantering

Dokumentbearbetning

Lär dig hur du exporterar och importerar dina digital-ID:n till en ny dator i Revu.

Related Articles