Så här använder du Bluebeam Studio med en testversion av Revu

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Bluebeam Studio gör det enkelt att samarbeta om dokument, även om du inte har någon Revu-licens. Med en 30 dagars kostnadsfri testversion har du tillgång till samtliga funktioner i Revu, och kan fortsätta att samarbeta i visningsläget efter att testversionen går ut. Här är några tips som hjälper dig att komma igång med Studio om du har en kostnadsfri testversion av Revu.

Installera Revu

Börja med att ladda ner den kostnadsfria testversionen och installera den på datorn. Under installationen väljer du Använd som testversion när du blir ombedd att ange ditt serienummer och din produktnyckel. Då aktiveras en 30-dagars testversion av Revu som ger dig full tillgång till programmet. När testversionen går ut går Revu automatiskt över till visningsläget. I visningsläget kan du använda mätverktyg, gå med i Studio-sessioner och Studio-projekt och visa dokument.

Komma igång i Studio

Innan du använder Studio måste du ställa in ditt Bluebeam ID (BBID).

Gör så här för att ställa in ditt Bluebeam ID

 1. Öppna Revu.
 2. Klicka på ikonen för Studio (Alt+C). Den finns som standard till vänster i gränssnittet.
 3. Klicka på knappen Logga in.
 4. Välj Skapa konto och fyll i alla fält.
  Visningsnamn för Bluebeam är det namn som dina kollegor ser när du gör ändringar i ett dokument.
 1. Du får ett e-postmeddelande för att bekräfta ditt Studio-konto. Öppna e-postmeddelandet och klicka på Bekräfta mitt Bluebeam ID. När ditt konto har verifierats kan du logga in på Studio med ditt BBID.

Studio-sessioner och Studio-projekt

Studio består av två komponenter: Studio-sessioner och Studio-projekt. Även om båda gör det möjligt att samarbeta med andra har de olika funktioner och användningsområden. Kortfattat används Studio-projekt för molnbaserad fillagring och dokumenthantering, medan Studio-sessioner används för att lägga till markeringar i PDF-filer i realtid tillsammans med kollegor. Genom att lära dig skillnaderna kan du bättre förstå hur och vad du kan redigera i Studio.

Studio-projekt

Lär känna Studio-projekt

För att hitta Studio-projekt öppnar du panelen Studio och väljer sedan Projekt .

Ett projekt är ett system för lagring och dokumenthantering online. Många olika typer av filer – även i andra format än PDF – som kan redigeras i andra program kan lagras i ett projekt. För att deltagarna inte ska kunna skriva över varandras ändringar måste dokument checkas ut ur projektet innan de kan redigeras. Att checka ut ett dokument innebär att ingen annan kan redigera dokumentet förrän du har checkat in det igen.

Använda projekt

Det huvudsakliga arbetsflödet för projekt är att checka ut ett dokument, göra ändringar i det och sedan checka in det igen som en ny revision. Processen varierar något beroende på om det dokument som redigeras är en PDF-fil eller någon annan filtyp.

Redigera PDF-dokument

 1. Öppna Studio-panelen och välj Projekt .
 2. Högerklicka på filen och välj Checka ut . Filen visas nu i avsnittet Väntande i projektet, med en blå ikon intill.
 3. Högerklicka på filen igen och välj Öppna . PDF-filen öppnas på en ny flik i Revu.
 4. Gör nödvändiga ändringar i dokumentet och gå till Arkiv > Spara för att spara dem.
 5. Gå tillbaka till fliken Studio-projekt.Högerklicka på filen i avsnittet Väntande och välj Checka in .

Under incheckningsprocessen blir du ombedd att lägga till kommentarer. Kommentarerna läggs till i dokumentets revisionshistorik. Du visar revisionshistoriken genom att högerklicka på dokumentet och välja Revisionshistorik.

Observera att markering i och redigering av PDF-filer i ett projekt är begränsad efter att den kostnadsfria testversionen har gått ut.

Redigera andra filer än PDF-filer

Andra filtyper – som Excel-kalkylblad och Word-dokument – kan också läggas till i Studio-projekt. Filerna kan checkas ut och redigeras lokalt i ett lämpligt program, och sedan checkas in i projektet igen.

 1. Öppna Studio-panelen och välj Projekt .
 2. Högerklicka på filen och välj Checka ut . Filen visas nu i avsnittet Väntande i projektet, med en blå ikon intill.
 3. Högerklicka på filen igen och välj Öppna .Filen öppnas i sitt ursprungliga program. (Om du till exempel öppnar ett Excel-kalkylblad startas Microsoft Excel.)
 4. Redigera dokumentet i det ursprungliga programmet. När du är klar sparar du ändringarna som vanligt.
 5. Gå tillbaka till fliken Studio-projekt.Högerklicka på filen i avsnittet Väntande och välj Checka in .

Studio-sessioner

Lär känna Studio-sessioner

För att hitta Studio-sessioner öppnar du panelen Studio och och väljer sedan Sessioner .

Studio-sessioner är avsedda för PDF-baserat onlinesamarbete. I en Studio-session har användare i visningsläge tillgång till alla de funktioner för markeringar och verktygssatser som vanligtvis bara är tillgängliga för licensierade Revu-användare. Det innebär att du kan göra mätningar, lägga till kommentarer och placera ut markeringar i PDF-filer för att dela med dig av dina synpunkter till andra som också deltar i Studio-sessionen, även om din testversion av Revu har gått ut.

Så här fungerar sessioner

Du behöver inte checka in och checka ut filer under en session. Du behöver bara öppna en PDF genom att klicka på den. Filen öppnas då även om någon annan redan använder den. Det är det som är fördelen med sessioner – att samarbetet sker i realtid. Alla användare i en session kan lägga till markeringar i dokumentet, och alla kan se vad de andra lägger till eller har lagt till.Det finns också en historik, där allt som varje användare lägger till, ändrar eller tar bort ur PDF-filen registreras.För att det ska vara tydligt vilken användare som är ansvarig för vad, kan markeringar i sessioner bara redigeras eller tas bort av den användare som skapade dem.

Automatisk säkerhetskopiering till molnet

Alla markeringar läggs till i realtid och laddas upp i molnet direkt när du lägger till dem i PDF-filen. Det innebär att även om du skulle förlora anslutningen till sessionen lagras markeringarna säkert i den aktuella sessionen. Revu registrerar även vilka PDF-filer som du hade öppna och återställer dem automatiskt åt dig, så när du är uppkopplad till internet igen kan du fortsätta där du slutade.

Medan du befinner dig i visningsläge kan du inte lägga till filer i en session, även om ditt konto har behörighet att göra det.

Gå med i en session eller ett projekt

Om du har blivit inbjuden till en Studio-session eller ett Studio-projekt

Du kan ansluta till sessionen eller projektet direkt från inbjudningsmeddelandet.

 1. Öppna din e-postinbjudan och klicka på Acceptera inbjudan.
 2. Du får frågan om du vill öppna i Revu eller Drawings-webbappen. Välj Revu.
 3. Revu bör öppna och läsa in sessionen eller projektet automatiskt via inbjudan.

Om Revu inte öppnas automatiskt, eller om du behöver gå med i sessionen manuellt, kan du också använda det sessions- eller projekt-ID som visas i e-postmeddelandet för att gå med i sessionen.

Om du har fått ett sessions- eller projekt-ID

Du kan gå med i ett projekt eller en session med hjälp av dess niosiffriga ID-nummer om du har fått en inbjudan eller om åtkomsten inte är begränsad.

 1. I Revu klickar du på Studio för att öppna Studio-panelen.
 2. Klicka på Logga in om du inte redan har gjort det.
 3. Klicka på knappen Lägg till i Studio-panelen och välj Anslut.
  Dialogrutan Anslut visas.
 4. Ange det niosiffriga ID-numret och klicka på OK.

Related Articles