Hur man använder verktyget Snapshot för att jämföra ritsektioner

Den här artikeln gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Innan de börjar arbeta ute på byggarbetsplatsen tycker vissa Revu-användare att det är praktiskt att överlagra sektioner av en ritning istället för att jämföra hela PDF-filer. Elritningarna för en lägenhet kan till exempel läggas över arkitektritningarna för att få fram mer användbara detaljer som till exempel storlek, djup och längd för en vägg. Den här metoden fungerar också bra när man ska jämföra markeringar mellan olika ritningsrevisioner.

I den här artikeln går vi igenom hur du kan jämföra och överlagra olika områden i ritningar med hjälp av verktyget Ögonblicksbild. Om du vill veta mer om hur du använder Jämför dokument i Revu kan du titta på den här videon.

Överlagra ritningssektioner

 1. Öppna de två PDF-filerna med de områden som du vill jämföra i Revu.
  För bästa resultat bör du endast använda svartvita ritningar i den här processen.
 2. Från dokumentfliken går du till ritningen med den sektion som du vill lägga över den andra versionen (t.ex. en arkitektritning eller reviderad ritning).
 3. Gå till Redigera > Ögonblicksbild (G).
 4. Klicka och dra en rektangel runt det specifika område som du vill jämföra.
 5. Tryck på Ctrl+C för att kopiera ögonblicksbilden till urklipp.
 6. Från dokumentfliken går du sedan till den andra ritningen och trycker på Ctrl+Skift+V för att klistra in ögonblicksbilden över samma område.
  Om områdena inte är perfekt justerade efter att du har klistrat in väljer du ögonblicksbilden och drar den för att flytta den. Du kan också ändra storlek på den med hjälp av de gula kontrollpunkterna.

Markera skillnader mellan olika ritningssektioner

Om du vill färgkoda innehållet från ögonblicksbilden av källritningen följer du de här stegen:

 1. Medan ögonblicksbilden är vald går du till panelen Egenskaper i menyn i det högra sidofältet.
 2. Under Utseende väljer du Ändra färger…
  Ändra färger i Ögonblicksbild
 3. I dialogrutan Färgbearbetning väljer du den källfärg som du vill ändra (vanligtvis svart när det gäller svartvita ritningar).
 4. Välj sedan den andra rutan och välj den färg som du vill ändra källinnehållet till.
 5. I den andra raden under Bearbeta väljer du vitt som källfärg och Ingen färg som det andra alternativet. Detta gör ögonblicksbildens bakgrund genomskinlig.
  Dialogrutan Färgbearbetning
 6. I dialogrutan Färgbearbetning visas en förhandsgranskning av dina färgändringar. När du är färdig med att ändra färgerna väljer du OK.
 7. Från panelen Egenskaper ändrar du opaciteten till under 100 för att det överlappande innehållet ska synas bättre.

Du kan nu snabbt jämföra området med unika detaljer från respektive ritning, färgkodade enligt dina specifikationer. Du hittar fler tips för snabb ritningshantering i artikeln om hur du skapar en förstorad ritning med verktyget Ögonblicksbild.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre
Ibland kan det hända att du bara vill jämföra ett litet område av två olika ritningsrevisioner. De mest använda funktionerna i Revu för att jämföra PDF-ritningar är Överlagra sidor och Jämför dokument, men dessa funktioner är avsedda för att jämföra ritningar i full storlek snarare än ett litet område. Vad kan du göra istället? Du kan använda verktyget Ögonblicksbild ögonblicksbild. Verktyget Ögonblicksbild är ett jättebra sätt att jämföra ritningar, och ger dig större flexibilitet och kontroll när du ska jämföra mindre områden.

Gör så här för att jämföra ritningar med Ögonblicksbild

Obs! När du använder Ögonblicksbild för att jämföra ett litet område av en ritning bör du helst använda två svartvita ritningar.

 1. Öppna ritning 1.
 2. Klicka på knappen Ögonblicksbild ögonblicksbild och rita en rektangel runt det område som du vill jämföra.
 3. Öppna ritning 2.
 4. Tryck på Ctrl+Skift+V för att använda Klistra in på plats och klistra in ögonblicksbilden på samma plats som ritning 1.
 5. Välj ögonblicksbilden och klicka på knappen Ändra färger på fliken Egenskaper egenskaper.
 6. Klicka på knappen Källfärg och sedan på den svarta färgrutan.
 7. Klicka på knappen Till och sedan på den röda färgrutan. En andra rad med knapparna Källfärg/Till visas.
 8. Klicka på knappen Källfärg i den andra raden och sedan på vitt.
 9. Klicka på knappen Till i den andra raden och klicka sedan på Ingen färg, det vill säga den vita rutan som korsas av en röd linje.
 10. Klicka på OK.
 11. Ändra Opacitet på fliken Egenskaper egenskaper till 60 eller 70.

Vad jag har gjort här är att kopiera en ögonblicksbildmarkering från en ritning, klistrat in den på exakt samma plats i den andra ritningen och sedan ändrat färgegenskaperna för att jämföra dem visuellt. Linjer och text som är samma i båda ritningarna visas i en mörkröd nyans. Linjer eller text som bara finns i ritning 1 visas i ljusrött, och linjer eller text som bara finns i ritning 2 är helsvarta.

Genom att använda Klistra in på plats, Ctrl+Skift+V, enligt ovanstående instruktioner kan du klistra in ögonblicksbilden på exakt samma ställe som i den ursprungliga ritningen. Om du istället använder Klistra in, Ctrl+V, klistras ögonblicksbilden in där markören är. Därför rekommenderas Klistra in på plats. Om de två ritningarna inte ligger exakt över varandra när du har använt Klistra in på plats kan du enkelt göra justeringar med verktyget Ögonblicksbild. Eftersom en ögonblicksbild är en markering kan du justera anpassningen mellan de två ritningarna genom att klicka på ögonblicksbilden och dra den till rätt ställe. Du kan också klicka på de gula handtagen i hörnen av ögonblicksbilden för att ändra den till rätt storlek.

Även om det här exemplet fokuserar på att jämföra en liten del av en ritning, kan processen även användas för att jämföra ett helt blad.

Läs mer om att använda verktyget Ögonblicksbild och att skapa symboler för verktygssatser med verktyget Ögonblicksbild.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Markera

PDF-hantering

Lär dig hur du använder verktyget Ögonblicksbild i Revu för att jämföra samma område av två olika typer av ritningar när du behöver jämföra detaljer ute på byggarbetsplatsen.

Related Articles