Introduktion till teckenförklaringar

Denna artikel gäller:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Vad är en teckenförklaring?

På samma sätt som på en karta ger teckenförklaringar snabba förklaringar till vad symbolerna på en ritning står för. De kan också anpassas för att visa viktig information om markeringarna i ett dokument.

Teckenförklaringarna uppdateras automatiskt när du lägger till eller tar bort markeringar i dokumentet. Precis som med andra markeringar kan du ändra storlek på, kopiera och anpassa teckenförklaringar, och spara dem i Tool Chest .

Om du använder Revu 21 behöver du en Core- eller Complete-prenumerationsplan för att kunna skapa teckenförklaringar.

Lägga till verktygssatser i en teckenförklaring

Teckenförklaringar kan skapas utifrån en eller flera särskilda verktygssatser. Teckenförklaringarna uppdateras automatiskt när du lägger till en markering från en viss verktygssats i dokumentet.

Det kan vara en bra idé att i förväg fundera på vilka verktygssatser du tänker använda och lägga till dem i en teckenförklaring innan du börjar göra markeringar i ett dokument.

 1. Gå till Fönster > Paneler > Verktygslåda. Alternativt kan du trycka på Alt+X för att öppna verktygslådan.
 2. Du kan skapa en ny teckenförklaring eller lägga till markeringarna i en befintlig teckenförklaring.
  • Så här skapar du en ny teckenförklaring:
   Högerklicka på någon av markeringarna och klicka sedan på Teckenförklaring > Skapa ny teckenförklaring.
  • Så här lägger du till i en befintlig teckenförklaring:
   Markera teckenförklaringens namn i menyn Teckenförklaring som nämns ovan.
 3. Om du skapar en ny teckenförklaring klickar du i dokumentet för att placera ut den.

Lägga till enskilda markeringar i en teckenförklaring

Det går att skapa en teckenförklaring genom att manuellt välja markeringar i dokumentet. När du har lagt till en markering i en teckenförklaring kommer alla markeringar med samma egenskaper för typ och utseende automatiskt också att läggas till i teckenförklaringen.

 1. Klicka först på de markeringar som du behöver ha med i teckenförklaringen. Om du vill välja flera markeringar kan du antingen klicka och dra runt dem eller använda Skift + klick på varje markering.
 2. Du kan nu skapa en ny teckenförklaring eller lägga till markeringarna i en befintlig teckenförklaring.
  • Skapa en ny teckenförklaring:
   Högerklicka på någon av markeringarna och klicka sedan på Teckenförklaring > Skapa ny teckenförklaring.
  • Lägga till i en befintlig teckenförklaring:
   Markera teckenförklaringens namn i menyn Teckenförklaring som nämns ovan.
 3. Om du skapar en ny teckenförklaring klickar du i dokumentet för att placera ut den.

Namnge teckenförklaringen

När du har placerat en teckenförklaring i dokumentet kanske du vill ge den ett unikt namn, särskilt om du arbetar med flera teckenförklaringar i samma dokument.

 1. Klicka på knappen Titel i verktygsfältet för egenskaper längst upp på skärmen.
 2. I listrutan ser du fältet Titel. Redigera texten i fältet och klicka sedan var som helst på skärmen för att stänga rutan och spara din titel.
Kontrollera att rutan Visa titel är markerad så att teckenförklaringens titel visas i dokumentet.

Visa viktig information med kolumner

Genom att aktivera och inaktivera vissa kolumner kan du använda teckenförklaringar för att visa viktig information om markeringarna i ett dokument. Du kan använda kolumner för att visa antalet markeringar på en sida, mätvärden, sidplacering, markeringstyp med mera.

 1. Klicka på den teckenförklaring som du vill redigera.
 2. Gå till menyn Kolumner i verktygsfältet för egenskaper längst upp på sidan.
 3. Klicka på knappen Redigera kolumner.
 4. Du kan nu visa och ta bort kolumner i den valda teckenförklaringen med hjälp av markeringsrutorna.
Informationen i teckenförklaringens kolumner hämtas från markeringslistan. Det innebär att alla kolumner och anpassade kolumner som finns i markeringslistan också är tillgängliga för teckenförklaringar, och att ändringar som görs i markeringslistan automatiskt speglas i teckenförklaringen.

Egenskaper

Eftersom en teckenförklaring är en typ av markering kan den i stor utsträckning anpassas i panelen Egenskaper eller i verktygsfältet för egenskaper. Om du är van vid att anpassa dina markeringar kommer du att känna igen de alternativ som visas här. Det finns också vissa egenskaper som är unika för teckenförklaringar. Mer information finns i avsnittet Ändra utseende på en teckenförklaring i hjälpmanualen för Revu.

Sparade teckenförklaringar

När du har konfigurerat egenskaperna för teckenförklaringen så att den innehåller den information du behöver kan du spara den i Tool Chest. Då går snabbt att använda den igen på en annan sida eller i ett annat dokument.

 • Så här lägger du till en teckenförklaring i Tool Chest:
  Högerklicka på teckenförklaringen och klicka sedan på Lägg till i Tool Chest och välj önskad verktygssats.
 • Så här lägger du till en sparad teckenförklaring i ett dokument:
  Klicka på teckenförklaringen i verktygslådan och sedan på den plats där du vill placera den.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Markera

Redigera dokument

Lär dig hur du skapar och använder teckenförklaringar i dina PDF-filer.

Related Articles