Tips för att skapa och redigera markeringar i Bluebeam Cloud

Den här artikeln gäller:

  • Bluebeam Cloud — webb

I Bluebeam Cloud kan du lägga till markeringar i uppladdade PDF-filer från Ritningar eller Dokument i den vänstra navigeringspanelen. För att öppna en ritning och komma åt Markeringsredigeraren dubbelklickar du på miniatyrbilden för en fil.

För filer som öppnas genom att välja Ritningar finns ytterligare alternativ för rondering och fråga-svar.

Kommentarer och former

Panelen Kommentarer och former innehåller en lista över alla markeringar i din PDF, på liknande sätt som markeringslistan i Revu. I panelen finns också detaljerad information om vem som har placerat ut en markering, när den placerades ut och på vilken sida den visas. Alla markeringar som innehåller text, som bildtexter och textrutor, visas i avsnittet Kommentarer, medan övriga visas i avsnittet Former.

Svara på objekt i avsnittet Kommentarer genom att välja dem och skriva in ditt svar. Du kan använda rullgardinsmenyn för att ändra ett objekts status till Godkänt, Avvisat, Avbrutet eller Slutfört.

Markeringsverktyg

Diagonala pilar i alternativen för ett markeringsverktyg anger att du kan komma åt flera verktyg med samma knapp. Klicka på knappen och håll den nedtryckt för att se alla alternativ för det aktuella markeringsverktyget som går att komma åt från knappen. Välj markeringsverktyget en andra gång för att aktivera Återanvänd. Då ändras färgen från blå till grå. När du aktiverar Återanvänd kan samma markering läggas till i PDF-filen utan att verktyget behöver väljas på nytt.

Vissa anpassade markeringar stöds inte, eller stöds bara delvis, i Bluebeam Cloud. Se Markeringskompatibilitet i Bluebeam Cloud för mer information.

Verktygslåda

Om du har placerat ut anpassade markeringar i en PDF-fil kan du lagra dem i Verktygslådan för senare användning. Lägg till ett objekt i Verktygslådan genom att högerklicka på markeringen och välja Lägg till i Verktygslåda. Du kan också skicka din Verktygslåda från Revu 21 till Bluebeam Cloud. Mer information finns i Så här skickar du verktygssatser från Revu 21 till Bluebeam Cloud.

Verktyget Välj

Med verktyget Välj kan du flytta och redigera markeringarna i din PDF. Klicka på en markering för att välja den, klicka och dra för att flytta den eller högerklicka på den för att få fram ytterligare alternativ.

När du väljer en markering i en ritning visas verktygsfältet Markering, där du kan anpassa utseendet på den valda markeringen. Vilka alternativ som är tillgängliga varierar beroende på vilken typ av markering som är vald.

Moln och Moln+

De här verktygen, som du hittar under ikonerna Moln respektive Bildtext, används vanligtvis för att framhäva eller betona ett visst område i en PDF. För att placera ut dem kan du antingen klicka i PDF-filen för att skapa markeringens punkter, eller klicka och dra för att skapa en rektangel. Om du klickar för att skapa punkter kan du slutföra formen genom att antingen klicka på den första punkten eller dubbelklicka var som helst i PDF-filen.

Vektorpenna

Vektorpennan fungerar ungefär på samma sätt som molnverktygen: du kan antingen klicka och dra för att skapa en rektangel, eller placera ut enskilda punkter för att skapa en form. Om du klickar för att skapa punkter kan du slutföra formen genom att antingen klicka på den första punkten eller dubbelklicka var som helst i PDF-filen.

Text

Textverktyget används för att placera text direkt i ett dokument. Om du vill ändra textens teckensnitt, färg, storlek, opacitet osv. väljer du markeringen med verktyget Välj och använder alternativen i Markeringsredigeraren.

Pil och Bildtext

För att placera ut de här verktygen klickar du i PDF-filen en gång där du vill att pilens spets ska sitta, och sedan en gång till där du vill ha linjens andra slutpunkt. Du kan ändra ändarna på båda spetsarna i Markeringsredigeraren.

Färgmarkör

Om texten i din PDF har bearbetats för optisk teckenläsning (OCR) placeras verktyget Färgmarkör automatiskt över den text du väljer, och kan sträcka sig över flera rader. Om Bluebeam Cloud inte känner igen texten i din PDF följer verktyget den form som du skapar med markören.

Om du vill använda det här verktyget för att markera texten i din PDF kan du använda Revu för att köra OCR på dokumentet innan du laddar upp det till Bluebeam Cloud.

Bild

Använd den här markeringen för att placera en bild i din PDF. När du har valt ikonen Bild väljer du en bild på din enhet och placerar sedan ut bilden i PDF-filen genom att klicka och dra. Du kan också flytta, ändra storlek på och rotera bilden efter att du har placerat ut den.

Sidofältet Sidor

Klicka på den blå fliken längst ner till vänster för att visa sidofältet Sidor, där du kan förhandsgranska och navigera till olika sidor i din PDF.

Related Articles