Mätningsmarkeringar visas inte med rätt enheter

Denna artikel gäller:
Revu 20

Problem

Mätningsmarkeringar visas inte med rätt enheter i Revu. Till exempel är skalan för din ritning inställd på meter, men dina längdmått eller polylängdmått visas i millimeter.

Orsak

Det här orsakas av en funktionsuppdatering i Revu 20.2 som gör att det går att ställa in oberoende enheter för längd- och polylängdmått utan att skapa vyportar. Därför visas längdmått och polylängdmått som standard i millimeter – oavsett vilken sidskala som är inställd.

Lösning

Gör så här för att ändra tillbaka måtten till de enheter som du vill ha:

 1. Öppna panelen Mätningar (Alt+U) och välj ett mätverktyg (t.ex. Längdmått).
  Välj ett mätverktyg
 2.  Under Egenskaper för längdmått klickar du på listrutan Längdmått och väljer önskad enhet.

  1. Du kan också göra detta i verktygsfältet Egenskaper nedanför menyraden. 
 3. Skrolla längst ner och välj Ange som standard i panelen Egenskaper  (Alt+P)

Alla framtida längd- och polylängdmått kommer nu att visas i dina valda enheter.

Uppdatera flera mätningsmarkeringar

Lösningen ovan påverkar bara framtida mätningar, men du kan också batchuppdatera flera befintliga mått.

 1. Byt till läget Välj (V) i navigeringsfältet längst ner.
 2. Håll Skift nedtryckt och klicka och dra en rektangel över den mätningsmarkering som du vill välja. Om du drar från vänster till höger väljs alla markeringar som helt befinner sig inom rektangeln, och om du drar från höger till vänster väljs alla markeringar som rektangeln vidrör.
 3. Gå till verktygsfältet Egenskaper längst upp i arbetsytan och välj önskade enheter.

Uppdatera alla mätningsmarkeringar i en ritning

Du kan också uppdatera alla måttenheter (av samma typ) i en ritning genom markeringslistan:

 1. Öppna markeringslistan längst ner i vänstra hörnet av fönstret.
 2. Välj  Filterlista längst upp i panelen.
 3. I kolumnen längst till vänster ovanför Ämne klickar du på Alla och väljer måttyp (t.ex. Längdmått).
 4. Välj flera markeringar genom att hålla Skift nedtryckt och klicka på det mått som du vill uppdatera, eller välj alla genom att klicka på ett listobjekt och trycka på Ctrl+A.
 5. Från verktygsfältet Egenskaper eller panelen Egenskaper väljer du de enheter som du vill ha. De valda mätningsmarkeringarna uppdateras därefter.

 

Felsökning

Revu 20

Mätning

Markera

Skalan för din ritning är inställd på meter, men dina längdmått eller polylängdmått visas i millimeter. Det här orsakas av en funktionsuppdatering i Revu som gör att det går att ställa in oberoende enheter för längd- och polylängdmått utan att skapa vyportar.

Related Articles