Se Migrating Multiple Revu Installations to a New License (Migrera flera Revu-installationer till en ny licens)

Gäller för:

  • Revu 20 eller tidigare

Problem

Din organisation har Revu installerat och registrerat på flera datorer och du behöver flytta över dem till en ny licens (serienummer och produktnyckel) för samma version och utgåva.

Lösning

Processen innebär att köra ett skript som automatiskt avregistrerar och registrerar om installationerna med det nya serienumret och den nya produktnyckeln.

Även om det här kan göras för vilken typ av Revu-licens som helst, är lösningen främst användbar för organisationer som ska slå ihop flera Perpetual Licenses till en enda licens eller migrera en Perpetual License till en Enterprise eller Open License (Revu eXtreme 2015.5 och senare).

Du kan köra skriptet från kommandotolken om du vill.

Den här processen fungerar bara om det finns lediga platser på den nya licensen.

Alla versioner av Revu stöds, men versionsnumret för den nuvarande programvaran på datorn måste överensstämma med det versionsnummer som anges för den nya licensen. En licens för Revu 2019 registrerar till exempel endast andra datorer med Revu 2019.

Du behöver inte installera om Revu om den nya licensen gäller samma utgåva (Standard, CAD eller eXtreme) som är installerad på datorn.

Skriptet

Även om hela texten i skriptet måste skrivas på en enda rad, består den av två delar. Det första avsnittet ”anropar” Bluebeam Kontrollpanel.

Om dina datorer har Revu 20 skriver du:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\20\Revu\PbMngr5.exe"

Om dina datorer har Revu 2019 skriver du:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2019\Revu\PbMngr5.exe"

För datorer med Revu 2018 skriver du:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

För datorer med Revu 2017 ska du skriva följande:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2017\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

För datorer med Revu 2016 ska du skriva följande:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2016\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

För datorer med Revu 2015 eller tidigare ska du skriva följande:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe"

Den andra delen av skriptet talar om för Bluebeam Kontrollpanel vilka åtgärder som ska vidtas tillsammans med information som den behöver använda. I det här fallet används växeln /register för att registrera den installerade programvaran, tillsammans med versionsnummer, serienummer och produktnyckel för den nya licens som du ska gå över till:

/register [<version> <serienummer> <produktnyckel>]

Du måste skriva citattecken, men parenteserna [ ] och < > i texten ovan finns endast med som illustration och ska inte ingå i skriptet.

Kom också ihåg att bokstäverna i produktnyckeln måste skrivas in som versaler, och att det versionsnummer som anges på den nya licensen måste stämma överens med det som för närvarande är installerat på datorn.

För en och samma Open License används ett enda serienummer för samtliga versionsnummer, och skillnaderna anges av produktnyckeln.

Exempel

Revu 20

I ett exempel där man vill migrera sina Revu 20-installationer till en ny Revu 20-licens där serienumret är 1234567 och produktnyckeln är ABCD3-5FGHIJK, skulle man skriva in följande på en enda rad, som om det vore en hel mening, inklusive citattecken:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\20\Revu\PbMngr5.exe" /register 20 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2019

Vid migrering av flera installationer från en Revu 2019-licens till en annan skulle man skriva följande text på en enda rad, som om det vore en hel mening, inklusive citattecken:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2019\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 19 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2018

Vid migrering av flera installationer från en Revu 2018-licens till en annan skulle man skriva följande text på en enda rad, som om det vore en hel mening, inklusive citattecken:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2018\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 18 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2017

Vid migrering av flera installationer från en Revu 2017-licens till en annan skulle man skriva följande text på en enda rad, som om det vore en hel mening, inklusive citattecken:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2017\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 17 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Revu 2016

Vid migrering av flera installationer från en Revu 2016-licens till en annan skulle man skriva följande text på en enda rad, som om det vore en hel mening, inklusive citattecken:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2016\Pushbutton PDF\PbMngr5.exe" /register 16 1234567 ABCD3-5FGHIJK
Fördröjd auktorisering

Om du inte vill att registreringsprocessen ska ske förrän användaren har loggat in på datorn, kan du lägga till växeln "NoAuth" i slutet av skriptet enligt nedanstående:

"%ProgramFiles%\Bluebeam\Software\Bluebeam Revu\2019\RevuPbMngr5.exe" /register 19 1234567 ABCD3-5FGHIJK NoAuth
Fördröjd auktorisering är inte tillgänglig eller nödvändig för Open License eftersom licensservern endast kontaktas när Revu öppnas.

Mer information

Se sidan med vanliga frågor om Bluebeam för mer information om alternativ för Enterprise eller Open License.

Konfiguration

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Installation

Licensiering och registrering

Om din organisation har Revu installerat och registrerat på flera datorer och du behöver flytta över dem till en ny licens för samma version och utgåva, beskriver den här artikeln hur du kan göra det.

Related Articles