Min dator verkar fungera långsamt efter installationen av Revu

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

Förutsatt att systemkraven är uppfyllda och systemresurserna inte är överbelastade bör Bluebeam Revu inte orsaka större systemstress än de flesta andra traditionella skrivbordsprogram. Även om Revu är kompatibelt med de flesta programvaru- och datorkonfigurationer är det omöjligt att redovisa alla system och program som eventuellt kan påverkas.

Resursförbrukningen baseras huvudsakligen på vilka filer som läses in i Bluebeam Revu. PDF-filer med mycket text-, bild- och vektordata kan definitivt påverka prestandan när du försöker navigera snabbt eller utföra intensiva renderingsprocesser.

Om datorn går märkbart långsammare även när Revu är stängt, och du är helt säker på att det här bara inträffade direkt efter att Revu installerades, kan du försöka reparera Microsoft .NET Framework.Många funktioner i Bluebeam-programvaran är starkt beroende av den grundläggande strukturen i Microsoft .NET Framework.Om rätt version av .NET inte har installerats tidigare kan du förbättra prestandan genom att reparera programmet med hjälp av verktyget Lägg till/ta bort program i Windows.

Felsökning

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Prestanda

I den här artikeln beskrivs några av de problem som kan leda till att din dator går långsamt efter att du har installerat Revu för Windows.

Related Articles