Text saknas eller är felaktigt formaterad när Revu öppnas

Gäller för:

 • Revu 21 och tidigare

Problem

Teckensnittet Roboto Regular installeras normalt tillsammans med Revu, om det inte redan finns i operativsystemet. Om teckensnittet inte installeras, eller om det senare tas bort eller skadas, kan följande problem uppstå:

 • Ingen text visas, eller så visas oväntad textformatering (kursiv eller fet stil osv.) i installationsguiden.
 • Oväntad textformatering visas i exempelvis menyer, paneler, listrutor m.m.
Om du använder Revu i Windows 7 SP1 är det mer sannolikt att de här problemen uppstår.
Observera att Revu 2018.x endast har stöd för Windows 10, Windows 8.1 och Windows 7 SP1.

Lösning

Ladda ner och installera Roboto:

 1. Gå till Google Fonts och ladda ner Roboto.
  Om du behöver hjälp med webbplatsen Google Fonts hittar du mer information på sidan med vanliga frågor om Google Fonts, specifikt avsnittet Can I download the fonts on Google Fonts to my own computer? (Kan jag ladda ner teckensnitt från Google Fonts till min egen dator?).
 2. När du har laddat ner .zip-filen högerklickar du för att extrahera den komprimerade mappen. Välj en plats där du vill spara teckensnittsfilerna.
 3. Öppna den extraherade mappen, högerklicka på Roboto-Regular.ttf och välj Installera.
  Du kan behöva administratörsbehörighet för att installera dessa teckensnitt. Kontakta din IT-chef eller IT-avdelning om du inte är administratör.

Beroende på orsaken till problemet kan följande hända:

 • Teckensnittet installeras normalt. Det betyder att Roboto Regular saknades i ditt teckensnittsbibliotek.
 • Även om Roboto Regular är den undertyp av teckensnittet som orsakar felet kan du även återinstallera övriga undertyper av teckensnittet Roboto för bästa resultat. I så fall markerar du samtliga teckensnitt och högerklickar sedan på markeringen för att installera alla samtidigt.
Även om Roboto Regular är den undertyp av teckensnittet som orsakar felet kan du även återinstallera övriga undertyper av teckensnittet Roboto för bästa resultat. I så fall markerar du samtliga teckensnitt och högerklickar sedan på markeringen för att installera alla samtidigt.

 

Felsökning

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Felmeddelande

System och miljö

Teckensnittet Roboto Regular installeras normalt tillsammans med Revu, om det inte redan finns i operativsystemet. Om teckensnittet inte installeras, eller om det senare tas bort eller skadas, kan följande problem uppstå:

Related Articles