Markeringar är ogenomskinliga och döljer ritningar eller text

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

När du använder markeringsverktyget blir markeringarna ogenomskinliga och döljer ritningar eller text.

Lösning

Prova lösningarna i ordningsföljd.

Ändra egenskaperna för markeringsverktyget:

 1. Välj markeringen Markera. En prickad blå konturlinje visas runt markeringen när den är vald.
 2. Gå till panelen Egenskaper (Alt+P).
 3. Under Utseende kan du ändra markeringens färg och opacitet så att innehållet under den syns bättre.
  Egenskaper för färgmarkering
 4. Spara egenskaperna genom att välja Ange som standard under Alternativ.
  Ange som standard

Aktivera blandlägen

Om problemet inte löstes genom att du ändrade egenskaperna för markeringsverktyget:

 1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 2. Gå till sidofältet och välj Avancerat och därefter 2D-rendering.
 3. Markera kryssrutan Blandlägen.
 4. Klicka på OK

Använd markeringsverktyget igen för att kontrollera att problemet är löst.

Läs mer

Om du vill ha tips om hur du använder markeringsverktyget kan du läsa Tips för att markera och välja text eller gå till hjälpguiden.

Felsökning

Revu 2019

Markera

Revu 20

När du använder markeringsverktyget blir markeringarna ogenomskinliga och döljer ritningar eller text.

Related Articles