Skriva ut markeringar med Adobe Acrobat® eller Reader®

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Revu 2017 och tidigare

Problem

Du har öppnat en PDF-fil i Adobe Acrobat eller Adobe Reader, och markeringarna visas inte på sidan när du skriver ut.

Orsak

Det här händer när standardinställningen för utskrift är att endast skriva ut PDF-filen och inte markeringarna.

Lösning

För att åtgärda detta ändrar du inställningen för Comments & Forms (Kommentarer och formulär) i dialogrutan Print (Skriv ut) från standardinställningen Document (Dokument) till Document and Markups (Dokument och markeringar).

 • Öppna PDF-filen i Acrobat eller Reader.
 • Klicka på File (Arkiv) > Print (Skriv ut).
 • I Acrobat 9 eller senare väljer du Document and Markups (Dokument och markeringar) i listrutan Comments & Forms (Kommentarer och formulär).

  – eller –

  I Acrobat 6 väljer du Document and comments (Dokument och kommentarer) i listrutan Print What (Skriv ut vad).

En alternativ lösning

Du kan också använda funktionen Sammanfoga markeringar för att sammanfoga markeringarna permanent med PDF-innehållet. Det säkerställer att de alltid skrivs ut från Acrobat och andra PDF-läsare. Det kan vara användbart när du ska skicka PDF-filen till andra och behöver se till att den skrivs ut rätt.

Eftersom sammanfogningen gör att markeringarna blir en permanent del av dokumentet bör du aktivera alternativet Tillåt återskapande av markeringar (Återställ markeringar) om du planerar att lägga till eller ändra markeringar.

Observera också att om du använder följande funktioner i ett sammanfogat dokument går det inte att återställa markeringarna även om du har aktiverat Tillåt återskapande av markeringar:

 • Redigera text
 • Sök och ersätt
 • Radera innehåll
 • Klipp ut innehåll
 • Minska filstorlek
 • Tillämpa bortredigeringar
 • Färgbearbetning
  Om du använder Revu 21 måste du ha en prenumeration på Core eller Complete för att komma åt Färgbearbetning. För information om funktionerna i olika Revu 21-prenumerationer kan du klicka här.
 • Reparera PDF

Mer information finns i våra vanliga frågor om bästa praxis för sammanfogning och låsning av markeringar.

Gör så här för att sammanfoga markeringar i Bluebeam Revu och spara PDF-filen:

 • Öppna PDF-filen i Bluebeam Revu.
 • Gå till Dokument > Inför.
 • Välj önskade alternativ och klicka på knappen Inför.
 • Klicka på Spara som för att spara filen med ett nytt namn eller klicka på Spara för att spara i den befintliga filen.

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Skriva ut

Markering

Följ de här stegen för att åtgärda markeringar som inte visas på sidan efter utskrift.

Related Articles