Skapa profiler – för Bluebeam-partners

Denna artikel gäller:

  • Alla versioner av Revu

Med en Revu-profil kan du enkelt anpassa och komma åt dina favoriter bland skärminställningar, verktygssatser i Tool Chest, anpassade statusar och anpassade kolumner. Information som är lagrad i UserPreferences.xml, stämplar och mallar ingår inte i profilen.

Den här artikeln är avsedd för Bluebeam-återförsäljare och syftar till att ge bakgrundsinformation om hur profiler skapas samt tips för hur man undviker kompatibilitetsproblem när man försöker flytta en profil mellan olika versioner av Revu. Om profiler i Revu är nytt för dig kan du läsa vår Introduktion till profiler.

Innan du skapar en ny profil

Om du vill skapa en ny profil för den senaste versionen av Revu ska du använda samma version som profilen. Om du till exempel tänker skapa en profil för Revu 20 ska du alltså skapa profilen i Revu 20, och se till att du har de senaste uppdateringarna. Besök vårt nedladdningscenter för att ladda ner den senaste versionen av Revu:

Om du vill installera Revu 2019 eller tidigare går du till nedladdningsarkivet.

För att inga andra profilinställningar ska följa med till din nya profil (vilket kan leda till kompatibilitetsproblem när du flyttar mellan olika versioner av Revu) är det bäst att återställa standardinställningarna för Revu.

Du kan återställa standardinställningarna för Revu genom att öppna Revu och gå till Revu > Inställningar > Kontrollpanel > Återställ.För en genomgång av den här processen, se Säkerhetskopiera, nollställa och återställa inställningar, verktygssatser och profiler i Revu. 

Arbeta i Revu

  • Arbeta med en profil i taget: När du skapar en ny profil är det viktigt att ha en så välorganiserad miljö som möjligt. Om du importerar en annan profil medan du arbetar med en ny profil kan det leda till några av de problem med korskontaminering som beskrivs nedan.
  • Spara ditt arbete: Kom ihåg att spara ditt nuvarande arbete genom att gå till Revu > Profiler > Spara profil. Ändringar som görs i en profil sparas inte automatiskt. Det är alltid en god idé att regelbundet spara och exportera din aktuella profil. Då kan du hålla reda på ditt arbete och återställa tidigare versioner om det behövs.

Skapa och validera en profil

Namnge profilen och Tool Chests

Det är viktigt att du ger dina profiler och Tool Chests unika namn, för att undvika konflikter och sammanblandning med tidigare versioner som redan finns i Revu. 

Du bör ge din profil ett namn som visar vilken version av profilen det är. Genom att använda innevarande år eller versionsnummer i stigande ordning (version-1.0, version-2.0) kan du hålla ordning på dina profiler. Det sparar tid och arbete när du ska skapa en ny version av den aktuella profilen för framtida utgåvor av Revu. 

Om du bara byter namn på profilens .bpx-fil ändras inte profilnamnet i Revu-gränssnittet.

Du bör även ge dina Tool Chests och verktygssatser unika namn baserade på den version av profilen som du skapar. Om en ny version av en profil distribueras till en användare som har en tidigare instans av den profilen, och namnen på verktygssatser och Tool Chests inte har ändrats, blir användaren ombedd att skriva över sina nuvarande verktygssatser med de versioner som ingår i den nya profilen.

Det kan vara problematiskt, för oavsett om användaren väljer att skriva över sina nuvarande verktygssatser eller inte kommer man vid felsökning inte att kunna se vilken version av verktygssatserna som används. Detta är ytterligare ett skäl till att det är viktigt att ge varje ny version av en profil och de Tool Chests och verktygssatser som ingår i dess unika namn. 

Tool Chest 

När du skapar Tool Chests bör du vara medveten om att varje bildelement behåller sin ursprungliga filstorlek, vilket i sin tur leder till att aktuell Tool Chest får en större total filstorlek. Vi rekommenderar att du använder vektoriserat innehåll när du skapar symboler och verktyg i Tool Chest. Vektoriserat innehåll kräver mindre utrymme och håller högre kvalitet, så att innehållet kan förstoras upp utan att bilden försämras.

Anpassade kolumner 

Anpassade kolumner kan sparas i en profil från menyn Hantera kolumner. Gå till menyn Hantera kolumner genom att välja Markeringslista > Kolumner > Hantera kolumner.

Anpassade kolumner kan också importeras och exporteras i XML-format från menyn Hantera kolumner. Kom ihåg att använda unika namn och värden när du importerar anpassade kolumner.  

För att undvika duplicering av kolumner kan du redigera den XML-fil som du ska importera till Revu och utelämna eventuella anpassade kolumner som redan finns i Revu eller i andra XML-filer för anpassade kolumner.

Om du vill veta mer om anpassade kolumner kan du läsa Hantera och skapa kolumner i markeringslistan.

Exportera profilen

En Revu-profil (.bpx) sparas i XML-format och kan läsas i en vanlig textredigerare. Att kunna komma åt data i XML-filen är användbart när man ska jämföra, validera eller till och med redigera en profil direkt. 

Du kan också skapa ett unikt profilnamn enligt ovanstående genom att öppna XML-filen och redigera profilnamnet under taggen Name:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RevuProfile Version="1" Name="Revu Avancerad">
  <Record Key="Bookmarks">
    <TemplatePercent>0.25</TemplatePercent>
    <TemplateCollapsed>False</TemplateCollapsed>
  </Record>

När du är redo att exportera din profil klickar du på knappen Exportera i menyn Hantera profiler. Kom ihåg att markera Inkludera beroenden om du vill bifoga eventuella Tool Chests/verktygssatser som du har skapat för din profil.

Det är också en bra idé att exportera en zip-fil att spara som källa till din profil. När profilen är exporterad måste du validera den och välja en metod för att distribuera den. 

Validera din profil

Innan du distribuerar din profil är det viktigt att du validerar den. Följ stegen nedan för att kontrollera att din profil fungerar som avsett:

  1. Återställ standardinställningarna för Revu.
  2. Importera den nya profilen till Revu. 
  3. Skapa en ny PDF-fil i Revu. 
  4. Placera ut markeringar i PDF-filen och testa dina statusar och/eller kolumner.
  5. Testa funktionen Batch Link i en säker PDF.
  6. Ladda upp en ren PDF-fil med anpassade statusar tillämpade på en Studio-session. Kontrollera att bara de statusar som du vill ha har tillämpats i hela dokumentet. 
  7. Skapa en ny PDF-fil och testa varje verktyg i Tool Chest för att kontrollera att de fungerar som de ska.

När du har validerat din profil kan du säkert distribuera den.

Distribuera en profil genom lokal lagring

Standardmetoden för att distribuera en profil är genom användarens lokala lagringsplats. Revu-profilen skickas i .bpx-format, som importeras automatiskt när Revu öppnas. Profilen kopieras till användarens AppData-mapp (AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\versionsnummer), där verktygen i profilen packas upp och sparas. När Revu sedan startas öppnas den här mappen och eventuella profiler och Tool Chests som är sparade här läses in. 

Distribuera en profil genom nätverkslagring

Profiler kan också läsas in från en nätverksplats.

Observera att delade profiler är skrivskyddade. Eventuella ändringar som en användare gör (t.ex. att stänga av eller sätta på verktygsfält) försvinner när Revu stängs.

Mer information finns i Använda delade profiler på en nätverksplats.

 

Instruktioner

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Skriva ut

Den här artikeln är avsedd för Bluebeam-återförsäljare och syftar till att ge bakgrundsinformation om hur profiler skapas samt tips för hur man undviker kompatibilitetsproblem när man försöker flytta en profil mellan olika versioner av Revu. Med en Revu-profil kan du enkelt anpassa och komma åt dina favoriter bland skärminställningar, verktygssatser i Tool Chest, anpassade statusar och anpassade kolumner.

Related Articles