Återställ osparade ändringar svarar inte

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

När du öppnar Revu visas popup-fönstret Återskapa ej sparade ändringar.

Återskapa ej sparade ändringar

Antingen fryser Revu när du försöker återskapa eller ta bort en fil, eller så visas meddelandet tillsammans med samma filer varje gång du startar programmet. Det här händer även om du har återskapat/tagit bort filerna i en tidigare instans av Revu.

Orsak

När det här händer finns det vanligtvis en fil i återställningsmappen som orsakar ett problem i programmets backend.

Lösning

För att dialogrutan Återskapa ej sparade ändringar ska fungera normalt igen måste du tömma din lokala enhets cacheminne på återställningsfiler.

 1. Stäng Revu.
 2. Kopiera och klistra in följande relativa sökväg i Utforskarens sökfält:
  %localappdata%\Bluebeam\Revu\20\Recovery
  Om du inte använder Revu 20 måste du istället skriva in den aktuella versionen (t.ex. Bluebeam\Revu\2019\).
 3. Radera allt innehåll i mappen Recovery.
 4. Starta Revu igen.

Popup-fönstret Återskapa ej sparade ändringar bör nu inte längre frysas eller visas när du öppnar programmet.

Felsökning

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

PDF-hantering

Ritnings- och dokumenthantering

Redigera dokument

Ta reda på varför Återskapa ej sparade ändringar inte fungerar normalt och hur du kan lösa det.

Related Articles