Viktig information om Bluebeam Revu 2018.5

Gå till sidan Nerladdningar och uppdateringar för att hämta den senaste versionen av RevuI Revu 2018.5 har ett flertal problem åtgärdats. Uppdateringen innehåller viktiga prestandaförbättringar, exempelvis presentation av dokument som lämnats inaktiva.

  • Åtgärdat problem med att dokument som förblev öppna under en längre tidsperiod orsakade att dokumentinnehåll blev blankt eller försvann och ibland ledde till att Revu låste sig.
  • Åtgärdat problem med att Revu slutade fungera vid panorering och zoomning i dokument med stora bilder.
  • Åtgärdat problem med precisionen på innehållet när renderingsmotorn Skia användes för vissa dokument.
  • Åtgärdat problem med att Revu slutade fungera och visade en felkod när flera miniatyrbilder raderades i ett dokument med brutna hyperlänkar.
  • Åtgärdat problem med att Revu ibland låste sig när Spara som-funktionen användes medan miniatyrbildspanelen var öppen.
  • Åtgärdat problem med att Studio-sessioner låste sig när statusen på flera markeringar uppdaterades.
  • Åtgärdat problem i Studio-sessioner där dialogrutan Kritisk åtgärd aldrig slutfördes och Revu behövde startas om.

Videor

Gränssnitt och navigering

Följande felmeddelande visas när du försöker registrera Revu: ”105. En onlineanslutning kunde inte upprättas. Välj Hämta auktoriseringskod manuellt för att hämta en auktoriseringskod den manuella vägen.”

Related Articles