Revu 2019 och tidigare når livscykelns slut den 28 juni 2023

Från och med den 28 juni 2023 har stödet för Revu 2019 och tidigare nått livscykelns slut. Har du problem med att komma åt Studio? Klicka här för att läsa mer.

Den här artikeln gäller:

 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Revu 2017 och tidigare

Revu 2019 och alla tidigare versioner har nått livscykelns slut. Försäljningen upphörde den och det officiella datumet för livscykelns slut är den 28 juni 2023.

Förlorad funktionalitet

 • Från och med det officiella datumet för livscykelns slut går det inte längre att komma åt Studio. Användarna kan inte längre starta/gå med i sessioner, skapa nya projekt eller lägga till nya filer i befintliga projekt.

Begränsad funktionalitet

 • Efter det datum då försäljningen upphör kan användare inte längre nedgradera till den här versionen.
 • Efter det officiella datumet för livscykelns slut kan det vara möjligt att registrera licenser, men det kan inte garanteras på grund av tredjepartsberoenden och det faktum att de här avvecklade versionerna inte längre stöds.

Berörda versioner

Ovanstående datum för livscykelns och försäljningens slut påverkar följande tidigare versioner av Revu:

 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Revu 2017
 • Revu 2016
 • Revu 2015
 • Revu 12
 • Revu 11
 • Revu 10
 • Revu 9
 • Revu 8
 • Revu 7
 • Revu 6
 • Revu 5

Mer information om livscykelns slut

Mer information om de produkter/versioner som stöds finns i den här artikeln.

Bluebeam kommer att fortsätta publicera användbar information för tidigare versioner som har nått livscykelns slut på vår supportwebbplats. Om du har fler frågor kan du kontakta oss.

Meddelanden

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Livscykelns slut

Tidigare versioner

Installation

Läs mer om support vid livscykelns slut för de äldre versionerna Revu 2019 och tidigare.

Related Articles